Download  Print this page

Advertisement

2. Adý söyleyin.
Ad tanýnýrsa, cep telefonu
ilgili telefon numarasýný arar.
Ad tanýnmazsa, Ptt
düðmesine tekrar basarak adý
yineleyin.
Cep telefonundan arama
1. Cep telefonundan normal
ekilde arama yapın.
2. Ptt dü mesine kısa süreli basa-
rak görü meyi kulaklık setine
aktarın.
Görü meyi bitirme
Ptt dü mesine uzun süreli basın.
Görü me sona erer. Kulaklık seti
kullanıma hazır durumda kalır.
Ses düzeyini ayarlama
ve
tu larıyla ses düzeyini
\
[
ayarlayabilirsiniz.
Burada ayarlanan ses düzeyi, cep
telefonundaki ayarları
etkilemez.
Arama cevaplama
Ptt dü mesine kısa süreli basın.
Görü meyi beklemeye alma
Ptt dü mesine 2 kez kısa süreli
basın. Görü meyi sürdürmek için
ptt dü mesine tekrar 2 kez kısa
süreli basın.
Headset PTT Bluetooth
Arama bekletme/geçi
yapma
Arama bekletme
Görü me sırasında arama
geldi inde "arama bekliyor" sin-
yali duyulur.
Yeni aramayı cevaplamak için ptt
dü mesine kısa süreli basın.
Mevcut arama önce beklemeye
alınır.
Bu durumda a a ıdakileri
yapabilirsiniz:
Geçi yapma
ki görü me arasında geçi
yapmak için ptt tu una 2 kez kısa
süreli basın.
Süren görü meyi sona erdirme
Ptt dü mesine uzun süreli basın.
Yapmakta oldu unuz görü me
sona erer. kinci görü me kabul
edilir.
Görü meyi aktarma
Telefondan kulaklık setine
Ptt dü mesine kısa süreli basın.
Kulaklık setinden telefona
Cep telefonunuzun kumanda
ö elerini kullanın. Kullanım
kılavuzunda bununla ilgili
bilgileri okuyun.
®
(tr)
119
b

Advertisement

   Related Manuals for Siemens HHB-710

This manual also for:

Hhb-700

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: