Download  Print this page

Advertisement

Let op het volgende:
Lege batterijen en afge-
dankte telefoons overeen-
komstig de wettelijke
bepalingen voor de afval-
verwerking behandelen.
De Bluetooth Headset kan
in de nabijheid van televi-
sies, radio's en pc's storin-
gen veroorzaken.
Gebruik uitsluitend origi-
nele Siemens-accessoi-
res. Zo vermijdt u schade
aan uw gezondheid en be-
zittingen en kunt u er ze-
ker van zijn dat aan alle
van toepassing zijnde
voorschriften wordt vol-
daan.
Ondeskundig gebruik sluit elke ga-
rantie uit.
Let op
In sommige landen kunnen beperkin-
gen gelden bij het gebruik van
Bluetooth-apparaten. Neem voor
meer informatie contact op met de
verantwoordelijke instanties.
Headset PTT Bluetooth
®
(nl)
43

Advertisement

   Related Manuals for Siemens HHB-710

This manual also for:

Hhb-700

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: