Download  Print this page

Advertisement

68
Headset PTT Bluetooth
2. Ota käyttöön matkapuheli-
men etsintätila. Lisäohjeita
löydät matkapuhelimen käyt-
töohjeista.
3. Kun matkapuhelin löytää kuu-
lokkeen, se näkyy puhelimen
näytöllä laitenimellä HHB-700.
Jos matkapuhelin ei löydä kuuloketta
3 minuutin kuluessa, etsintätila on
otettava käyttöön uudelleen
(toistamalla kohta 1).
4. Näppäile matkapuhelimeen
tarvittaessa kuulokkeen sa-
lasana (PIN):
0000
Bluetooth-kuuloke on nyt kyt-
ketty matkapuhelimeen.
Soittaminen
Kuulokkeella voidaan soittaa,
kun se on kytketty päälle (katso
edellä) ja se on kytketty matka-
puhelimeen (s. 67).
Seuraavassa kuvatut toiminnot
koskevat vain Siemens-matka-
puhelimia. Muiden valmistajien
matkapuhelimissa voi olla muita
toimintoja.
®
(fi)
Toiminnon symboli:
b
• Jos yhteyden laatu on huono, pu-
helu saattaa katketa yhtäkkiä.
• Jos matkapuhelin ei ole kuuluvuus-
alueella, kuulokkeesta kuuluu tois-
tuva piippaus.
• Jos Bluetooth-yhteys matkapuheli-
meen on puhelun aikana ollut poik-
ki useamman sekunnin ajan,
puhelua voidaan jatkaa vain matka-
puhelimesta.
Äänivalinta
Puhelinnumeroihin voidaan soit-
taa sanomalla vastaanottajan ni-
mi. Tätä varten matkapuhelimen
puhelinluetteloon on tallennet-
tava nimen äänivalinta. Lisätie-
toja on matkapuhelimen käyttö-
ohjeessa.
Kaikki matkapuhelimet eivät tue
tätä toimintoa.
1. Paina lyhyesti
vastauspainiketta.
2. Sano nimi.
Kun nimi tunnistetaan, mat-
kapuhelin soittaa vastaavaan
puhelinnumeroon.
Jos nimeä ei tunnisteta, yritä
uudelleen painamalla
vastauspainiketta toisen
kerran ja sanomalla nimi
uudelleen.
Operaattorikohtainen toi-
minto, joka saattaa edellyt-
tää rekisteröitymistä.

Advertisement

   Related Manuals for Siemens HHB-710

This manual also for:

Hhb-700

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: