Download  Print this page

Advertisement

90
Headset PTT Bluetooth
Vedlikehold/
feiloppretting/
tekniske data
Vedlikeholdstips
• Rengjør headsettet med en
myk eller antistatisk klut uten
kjemiske midler.
• Beskytt headsettet mot støt
og fuktighet. Ikke utsett head-
settet for direkte sollys.
Feiloppretting
Hvis headsettet ikke virker len-
ger i det hele tatt, må enheten
omstartes: Trykk samtidig på ptt-
knappen, dempe-knappen og
-knappen for å gjøre dette.
\
Dermed lyser lysdioden rødt-
grønt-rødt i rask rekkefølge.
Før du bruker headsettet igjen,
må du forsikre deg om at
batteriet er ladet.
Samsvarserklæring
FCC:
Utstyret overensstemmer med
avsnitt 15 i FCC-reglene. Bruk av
utstyret skjer på følgende vilkår:
(1) Utstyret må ikke forårsake
skadelig interferens, og (2) ut-
styret skal kunne motstå all mot-
tatt interferens, inklusive inter-
ferens som kan forårsake
feilaktig funksjon.
®
(no)
CE:
BenQ Mobile erklærer herved at
apparatet som beskrives i denne
håndboken, overholder alle
vesentlige krav og øvrige
bestemmelser i EU-direktivet
1999/5/EC (R&TTE). Den aktuelle
samsvarserklæringen (DoC) er
undertegnet. Om nødvendig kan
en kopi av originalen bestilles
via selskapets hotline:
www.siemens.com/mobiledocs
FCC ID:QVZHHB700

Advertisement

   Related Manuals for Siemens HHB-710

This manual also for:

Hhb-700

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: