Download  Print this page

Liten Föräldraenhet - Philips Analogue monitor SCD450 User Manual

Philips two-way radio user manual.
Hide thumbs

Advertisement

Liten föräldraenhet
Den lilla föräldraenheten är försedd med ett laddningsbart
batteripaket.
1 Anslut växelströmsadapterns sladd till strömförsörjnings-
anslutningen (DC 9 V — — <
2 Anslut växelströmsadaptern (C-3) till ett vägguttag.
3 Placera föräldraenheten i laddaren/basen (C-5).
> Den röda laddningsindikatorn (C-6) tänds.
4 Låt föräldraenheten stå i laddaren/basen (C-5) under minst
14 timmar för att fulladda batterierna.
> När batterierna laddas lyser laddningsindikatorn (C-5)
gradvis svagare. Föräldraenheten kan därefter tas ur
laddaren/basen och användas trådlöst under upp till
10 timmar.
> När strömindikatorlampan (C-11) blinkar röd, är
batterierna urladdade. Placera föräldraenheten i dess
laddare/bas (C-5) för att ladda upp batterierna.
Därmed är den lilla föräldraenheten klar att använda.
1 Placera de tre enheterna i samma rum, för att prova
kommunikationen. Babyenheten måste befinna sig minst
1 meter från föräldraenheterna.
2 Tryck på på/av-knappen (A-1) för att slå på babyenheten.
> Strömindikatorn (A-7) lyser grön.
Installera babyvakten
< + + - C-7) på laddaren/basen (C-5).
Använda babyvakten
SV
137

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips Analogue monitor SCD450

   Related Manuals for Philips Analogue monitor SCD450

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: