Download  Print this page

Gevoeligheid Van Microfoon Instellen; Nachtlampje In- En Uitschakelen - Philips Analogue monitor SCD450 User Manual

Philips two-way radio user manual.
Hide thumbs

Advertisement

Eigenschappen
NL
76

Gevoeligheid van microfoon instellen

U kunt het geluid van de babyeenheid instellen op het gewenste
niveau met behulp van de microfoongevoeligheidsregelaar (A-8):
laag, midden, hoog. Op de hoogste instelling reageert de
babyfoon op alle geluiden. U kunt de gevoeligheid van de
microfoon alleen aanpassen als de babyeenheid en
oudereenheden verbinding hebben (als de verbindingslampjes
(B-7, C-9) constant groen oplichten).
• De gevoeligheid van de microfoon van de babyeenheid kan
worden ingesteld op het gewenste niveau met de
microfoongevoeligheidsregelaar (A-8).
Voor het testen kunt u uw eigen stem gebruiken.
> Het voedingslampje (A-7) op de babyeenheid licht geel op
als een geluid wordt gedetecteerd.
Geluidloos toezicht houden op uw baby
• Stel het geluidsniveau in op het laagste niveau met de
AAN/UIT- / Volumeregelaars op de oudereenheden
(B-9, C10).
Schakel de oudereenheden niet volledig uit!
> De volumelampjes (B-1, C-1) lichten op als uw baby geluid
maakt. Hoe sterker het geluid van uw baby, hoe meer
lampjes oplichten.
> Als er geen geluid wordt waargenomen, zijn alle
volumelampjes (B-1, C-1) uit.
Opmerking: U kunt ook geluidloos toezicht houden op uw
baby op één van de oudereenheden.

Nachtlampje in- en uitschakelen

• Druk op het nachtlampje (A-2) van de babyeenheid om het in
of uit te schakelen.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips Analogue monitor SCD450

   Related Manuals for Philips Analogue monitor SCD450

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: