Download  Print this page

Philips Analogue monitor SCD450 User Manual Page 167

Philips two-way radio user manual.
Hide thumbs

Advertisement

Philips gjør sitt ytterste for å produsere pålitelige omsorgsprodukter som gir foreldre den
tryggheten de trenger.Ved hjelp av denne babymonitoren kan du høre babyen fra der du er i og i
nærheten av huset ditt. Med seksten ulike kanaler å velge mellom vil du oppleve minimalt med
forstyrrelser.
Philips babyomsorg, vi viser omsorg sammen
Sikkerhetsinformasjon
Les denne brukerhåndboken nøye før du tar i bruk babyvarsleren, og oppbevar den til senere
bruk. Denne babyvarsleren er ment å være et hjelpemiddel. Den skal ikke erstatte de voksnes
ansvarlige og riktige barnepass. Bruk ikke apparatet på denne måten.
• Sørg for at babyapparatet og adapterkabelen alltid er utenfor barnets rekkevidde
(minst en meter / 3 fot unna).
• Plasser aldri babyapparatet i babysengen eller i lekegrinden!
• Dekk aldri til babyvarsleren (med et håndkle, laken eller lignende).
• Babyvarsleren må ikke brukes på fuktige steder eller i nærheten av vann.
• Før du kobler apparatet til strømnettet må du kontrollere at spenningen som er angitt på
typeskiltet på adapterne (A-4, B-4, C-3) er i samsvar med den lokale nettspenningen.
• Ikke la babyvarsleren utsettes for sterk kulde, varme eller sterkt lys (f.eks. direkte solskinn).
• For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne babyapparatet eller foreldreapparatene
(unntatt batteridekslene)
• Antennene på alle tre enhetene er faste, ikke forsøk å forlenge dem.
Babyapparat
Babyapparatet kan drives med strøm fra strømnettet eller fra
batteriet. Når batteriene er installert, har du en automatisk
strømreserve i tilfelle strømmen går.
Bruk med strøm fra strømnettet
1 Koble adapterledningen til strømforsyningspluggen
(DC 9 V — — <
< + + - A-3) på babyapparatet.
2 Koble strømadapteren (AC) (A-4) til et vegguttak.
Babyapparatet er nå klart til å brukes med strøm fra
strømnettet.
Batteridrift
1 Bruk en mynt til å ta av batteridekselet (A-10) på
babyapparatet.
Klargjøring av babyvarsleren
Velkommen
NO
167

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips Analogue monitor SCD450

   Related Manuals for Philips Analogue monitor SCD450

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: