Download  Print this page

Philips Analogue monitor SCD450 User Manual Page 143

Philips two-way radio user manual.
Hide thumbs

Advertisement

Problem
Störningar eller dålig
mottagning.
Länkindikatorlampor
(B-3, C-9) blinkar rött/
länk-larm ljuder.
Möjlig orsak
Mobiltelefon eller sladdlös
telefon för nära babyvakten.
Störning från andra
babyvakter i närheten.
Batteri svagt.
Den sända signalen är utanför
räckvidd (det kan finnas för
många väggar och/eller tak
mellan babyenheten och
föräldraenheterna.
Föräldraenheter placerade för
nära ett fönster där de
uppfångar störande signaler
från andra apparater.
Enheterna utanför räckvidd.
Störning från annan
babyvakt.
Störning från annan FM-källa.
Felsökning
Lösning
Flytta telefoner bort från
babyvakten.
Växla samtliga enheter till en
annan kanal med hjälp av
kanalväljarna (A-9, B-8, C-8).
Ladda batteripaketet (C-14) i
den lilla föräldraenheten i tid.
Byt batterier i den stora
föräldraenheten och/eller
babyenheten.
Flytta föräldraenheterna närmare
babyenheten.
Flytta föräldraenheterna från
fönstret.
Flytta enheterna närmare
varandra.
Växla till en annan kanal
(A-9, B-8, C-8).
Avlägsna den andra FM-källan.
SV
143

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips Analogue monitor SCD450

   Related Manuals for Philips Analogue monitor SCD450

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: