Download  Print this page

Philips Analogue monitor SCD450 User Manual Page 158

Philips two-way radio user manual.
Hide thumbs

Advertisement

Funktioner
DK
Fejlfinding
Problem
Ingen lyd på forældre-
enhederne
Ingen forbindelse
mellem enhederne.
Batterienhed til den
lille forældreenhed
lader ikke.
158
Tilslutning / frakobling af bælteclips
(lille forældreenhed)
Du kan tage den lille forældreenhed med rundt i huset, hvilket
giver dig bevægelsesfrihed, mens du stadig kan holde øje med
barnet.
Tilslutning af bælteclipsen
• Sæt den lille spindel på bagsiden af bælteclipsen ind i
fordybningen på bagsiden af forældreenheden.
Drej bælteclipsen til venstre, til den klikker på plads.
Afkobling af bælteclipsen
• Drej bælteclipsen til højre (TURN 2), og tag den af.
Mulig årsag
Lydstyrken er afbrudt eller
for lav.
Enhederne er uden for
rækkevidde.
Enhederne er sat til forskellige
kanaler.
Forældreenhederne er uden
for rækkevidde af det
transmitterede signal.
Batteriet er ved at løbe ud.
Afhjælpning
Drej VOLUME-knapperne (B-9,
C-10) på forældreenhederne ned.
Flyt forældreenhederne tættere
på babyenheden.
Indstil kanalvalgskontakterne
(A-9, B-8, C-8) på samme position
på alle tre enheder.
Flyt forældreenhederne tættere
på babyenheden.
Udskift batterienheden (C-14).

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips Analogue monitor SCD450

   Related Manuals for Philips Analogue monitor SCD450

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: