Download  Print this page

Storing Voorkomen (kanaalkeuze) - Philips Analogue monitor SCD450 User Manual

Philips two-way radio user manual.
Hide thumbs

Advertisement

Bediening van de babyfoon
NL
Eigenschappen
74
3 Druk op de AAN/UIT-knoppen van de oudereenheden
(B-9, C-10) om deze in te schakelen en stel het volume in op
het gewenste niveau met behulp van de Volumeregelaars
(B-9, C-10).
>De voedingslampjes (B-10, C-11) lichten groen op.
> Als de verbinding tussen de eenheden tot stand is gebracht,
lichten de verbindingslampjes op de oudereenheden (B-3,
C-9) groen op.
4 Plaats de babyeenheid op minstens 1 meter afstand van uw
baby.
5 Plaats de oudereenheden op de gewenste plaats binnen het
bereik van de babyeenheid, maar op minstens 1 meter afstand
ervan. Raadpleeg de 'Technische specificaties' voor meer
informatie over het bereik.
> Als uw baby geluid maakt, kunt u dit op beide
oudereenheden horen.
U kunt nu op uw baby letten!
Storing voorkomen
Let erop dat u de kanaalkeuzeschakelaars (A-9, B-8, C-8) in de
batterijvakken van alle eenheden op hetzelfde kanaal hebt
ingesteld!
U kunt zestien verschillende kanalen kiezen met de
kanaalkeuzeschakelaars (A-9, B-8, C-8). Als u last hebt van
storing van andere babyfoons, radioapparatuur enz., kunt u een
ander kanaal kiezen.
(kanaalkeuze)

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips Analogue monitor SCD450

   Related Manuals for Philips Analogue monitor SCD450

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: