Download  Print this page

Philips Analogue monitor SCD450 User Manual Page 166

Philips two-way radio user manual.
Hide thumbs

Advertisement

NO
166
Innhold
3 Illustrasjoner
164 Forklaring på funksjonene
164
Babyapparat
164
164
165
Hva du ellers vil komme til å trenge
166 Innhold
167 Velkommen
167
Sikkerhetsinformasjon
167 Klargjøring av babyvarsleren
167
Babyapparat
168
Stort foreldreapparat
169
Lite foreldreapparat
169 Bruke babyvarsleren
170 Funksjoner
170
Unngå forstyrrelser (kanalvalg)
172
Justere mikrofonfølsomheten
172
Lydløs overvåking av babyen
172
Slå nattlampen av og på
173
Slå FORBINDELSES-alarmen (LINK) av og på
174
Feste/løsne belteklemmen (lite foreldreapparat)
174 Problemløsing
176 Vanlige spørsmål
177 Tekniske spesifikasjoner
178 Viktig informasjon
178
179
Miljøinformasjon
179
Vedlikehold
179 Trenger du hjelp?

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips Analogue monitor SCD450

   Related Manuals for Philips Analogue monitor SCD450

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: