Download  Print this page

Grote Oudereenheid - Philips Analogue monitor SCD450 User Manual

Philips two-way radio user manual.
Hide thumbs

Advertisement

Gebruiksklaar maken van de babyfoon
NL
72
2 Plaats vier AA-batterijen van 1,5 V in het batterijvak
(batterijen niet meegeleverd - aanbevolen worden Philips
alkalinebatterijen). Let hierbij op de positie van de plus- en
minpool.
3 Gebruik een munt om het klepje van het batterijvak (A-10) te
sluiten.
De babyeenheid is nu klaar voor gebruik op
batterijen.

Grote oudereenheid

De grote oudereenheid kan zowel met netspanning als met een
batterij worden gevoed. Als de batterijen geplaatst zijn, werken
deze als back-up in geval van stroomuitval.
Gebruik op netspanning
1 Sluit de voedingskabel aan op de voedingsingang
(9 V DC — — <
< + + - B-6) van de oudereenheid.
2 Steek de adapter (B-4) in een stopcontact.
De grote oudereenheid is nu klaar voor gebruik op
netspanning.
Gebruik op batterijen
1 Open het batterijvak van de oudereenheid met behulp van
een schroevendraaier en schuif het klepje omlaag (B-11).
2 Plaats vier AA-batterijen van 1,5 V in het batterijvak
(batterijen niet meegeleverd - aanbevolen worden Philips
alkalinebatterijen). Let hierbij op de positie van de + en –
pool.
3 Schuif het klepje van het batterijvak (B-11) weer op zijn plaats
tot het vastklikt en sluit het vak met behulp van een
schroevendraaier.
De grote oudereenheid is nu klaar voor gebruik op
batterijen.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips Analogue monitor SCD450

   Related Manuals for Philips Analogue monitor SCD450

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: