Download  Print this page

Undvika Störningar (kanalval) - Philips Analogue monitor SCD450 User Manual

Philips two-way radio user manual.
Hide thumbs

Advertisement

Använda babyvakten
SV
Funktioner
138
3 Slå på föräldraenheterna med deras på/av-knappar (B-9, C-10)
och justera volymen till önskad nivå med hjälp av
volymkontrollerna (B-9, C-10).
>Strömindikatorerna (B-10, C-11) lyser gröna.
> När förbindelse upprättats mellan enheterna tänds de
gröna länkindikatorerna (B-3, C-9) på föräldraenheterna.
4 Placera babyenheten minst en meter från barnet.
5 Placera föräldraenheterna på önskad plats inom babyenhetens
räckvidd, dock minst 1 meter från babyenheten. Mer
information om räckvidd finns under Tekniska data.
> När barnet avger ljud, hörs dessa i båda föräldraenheterna.
Därmed kan du övervaka barnet.
Undvika störningar
Kontrollera alltid att kanalväljarna (A-9, B-8, C-8) i batterifacken
på samtliga enheter står i samma läge.
Med kanalväljarna (A-9, B-8, C-8) kan du välja mellan 16 olika
kanaler. Om störningar förekommer från andra babyvakter,
radiofrekventa apparater etc., väljer du en annan kanal.
(kanalval)

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips Analogue monitor SCD450

   Related Manuals for Philips Analogue monitor SCD450

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: