Download  Print this page

Philips Analogue monitor SCD450 User Manual Page 173

Philips two-way radio user manual.
Hide thumbs

Advertisement

Slå FORBINDELSES-alarmen (LINK)
av og på
Du kan slå på FORBINDELSES-alarmen (LINK) på et av
foreldreapparatene. FORBINDELSES-alarmen (LINK) piper når
forbindelsen mellom apparatene blir brutt.
1 Åpne batterirommene (B-11, C-13) på foreldreapparatene.
• Stort foreldreapparat: Bruk en skrutrekker og skyv dekselet
• Lite foreldreapparat: Skyv dekselet ned (C-13).
2 Sett bryterne (B-7, C-12) inne i batterirommet i posisjon
PÅ (
).
3 Lukk batteridekslene (B-11, C-13).
• Hvis du vil slå av alarmen, må du sette bryterne (B-7, C-12) i
posisjon AV (
).
ned (B-11).
Funksjoner
NO
173

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips Analogue monitor SCD450

   Related Manuals for Philips Analogue monitor SCD450

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: