Download  Print this page

Philips Analogue monitor SCD450 User Manual Page 155

Philips two-way radio user manual.
Hide thumbs

Advertisement

1 Åbn batterirumsdækslerne (A-10, B-11, C-13) på alle
enhederne.
• Babyenhed: brug en mønt.
• Stor forældreenhed: brug en skruetrækker og skub dækslet
• Lille forældreenhed: skub dækslet ned (C-13).
2 Løft den genopladelige batterienhed op af den lille
forældreenhed (C-14).
Hvis du betjener babyenheden og den store forældreenhed på
batteristrøm, skal du først fjerne batterierne fra begge
enheder.
3 Brug en lille, flad skruetrækker til at dreje den inderste ring i
kanalvalgskontakterne (A-9, B-8, C-8) til den ønskede
position. Alle enhederne skal sættes på den samme kanal.
4 Sæt batterierne og batterienheden på plads igen.
5 Luk batterirumsdækslerne (A-10, B-11, C-13).
ned (B-11).
Funktioner
DK
155

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips Analogue monitor SCD450

   Related Manuals for Philips Analogue monitor SCD450

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: