Download  Print this page

Philips Analogue monitor SCD450 User Manual Page 147

Philips two-way radio user manual.
Hide thumbs

Advertisement

Miljöinformation
Kassering av din gamla produkt
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material
och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas
på produkten innebär det att produkten omfattas av det
europeiska direktivet 2002/96/EG
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för
elektriska och elektroniska produkter.
Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det
vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter
på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa
effekter på miljö och hälsa.
Underhåll
• Rengör babyvakten med en fuktig trasa.
• Avfallshantera uttjänta batterier på miljövänligt sätt.
• Blanda inte gamla och nya batterier eller olika typer av
batterier.
• Om batterierna sitter kvar i enheten medan den drivs från
elnätet, ska du kontrollera dem med avseende på läckage
varje halvår.
Online-hjälp: www.philips.com
För interaktiv hjälp, nedladdning och vanliga frågor.
Telefonkontakt:
Om du har några frågor om SCD450 är du välkommen att
kontakta vår helpline. Du hittar numret i det separata
garantihäftet.
Vi ber dig läsa den här handboken noga innan du ringer.
På det sättet kan du lösa de flesta problemen.
Du uppmanas ange:
• en beskrivning av problemet och när det uppträder
• produktens typnummer (finns på typskylten)
• inköpsdatum.
Viktig information
Behöver du hjälp?
SV
147

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips Analogue monitor SCD450

   Related Manuals for Philips Analogue monitor SCD450

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: