Download  Print this page

Mikrofonin Herkkyyden Säätäminen; Lapsen Valvominen Käyttämällä Pientä äänenvoimakkuutta - Philips Analogue monitor SCD450 User Manual

Philips two-way radio user manual.
Hide thumbs

Advertisement

Ominaisuudet
SU
188
Mikrofonin herkkyyden säätäminen
Lapsen yksikön mikrofonin herkkyyskytkimellä (A-8) voidaan
säätää lapsen yksikön lähettämän äänen tasoa valitsemalla jokin
kolmesta asetuksesta. Kun käytössä on suurin asetus, lapsen
yksikkö sieppaa kaikki äänet.Voit muuttaa mikrofonin herkkyyttä
vain silloin, kun lapsen yksikön ja vanhempien yksikköjen välille
on muodostettu yhteys (LINK-merkkivalot (B-7, C-9) palavat
vihreänä).
• Säädä lapsen yksikön mikrofonin herkkyys haluamallesi tasolle
käyttämällä mikrofonin herkkyyskytkintä (A-8).Voit kokeilla
herkkyysasetusta käyttämällä apuna omaa ääntäsi.
> Lapsen yksikön virtamerkkivalo (A-7) palaa keltaisena
yksikön siepatessa ääntä.
Lapsen valvominen käyttämällä pientä
äänenvoimakkuutta
• Säädä äänenvoimakkuus mahdollisimman pieneksi käyttämällä
vanhempien yksikköjen virtakytkin/äänenvoimakkuussäätimiä
(B-9, C-10).
Älä kytke vanhempien yksikköjä kokonaan pois päältä.
> Vanhempien yksikköjen äänentason merkkivalot (B-1, C-1)
ilmaisevat visuaalisesti lapsen ääntelevän. Mitä kovempaa
lapsi ääntelee, sitä useampi merkkivalo palaa.
> Kun ääntä ei tunnisteta, mikään äänentason merkkivaloista
(B-1, C-1) ei pala.
Huomautus:Voit käyttää hiljaista valvontaa kerrallaan vain
jommassakummassa vanhempien yksiköistä.
Yövalon kytkeminen päälle tai pois päältä
• Voit kytkeä lapsen yksikön yövalon (A-2) päälle tai pois päältä
painamalla sitä.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips Analogue monitor SCD450

   Related Manuals for Philips Analogue monitor SCD450

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: