Download  Print this page

En Oversikt - Siemens MQ64 SERIES Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ64_de-ar.book Seite 28 Mittwoch, 14. Januar 2015 6:56 06
no
, Sikkerhetsveiledninger for dette apparatet
Fare for skade
Fare for strømstøt
Stavmikseren må ikke brukes med fuktige hender og ikke i tomgang.
Apparatet må ikke dyppes ned i væske til ut over forbindelsen mellom
miksefoten og motorkassen.
Basismaskinen må aldri dyppes ned i vann og må heller ikke rengjøres i
oppvaskmaskin.
Forsiktig med bearbeidelse av varme væsker. Væsken kan sprute ut
under arbeidet.
Miksefoten må aldri settes på varme overflater eller brukes for miksing av
meget varme ting.
Varme ingrediensen må kjøles ned til minst før de bearbeides med
mikseren 80 °C!
Når stavmikseren skal brukes i en gryte, må gryten alltid tas bort fra
kokeplaten på forhånd.
Stavmikseren må kun brukes med originalt tilbehør.
Verktøy må kun tas av eller settes på når apparatet står stille.
Det anbefales ikke å la apparatet være innkoplet lenger enn det som er
nødvendig for bearbeidingen av de ingrediensene som skal mikses.
Miksebegeret er ikke egnet for bruk i mikrobølge.
Fare for skade på grunn av skarpe kniver/roterende drev!
Ta aldri i kniven på miksefoten. Knivene må aldri holdes med hånden
under vaskingen. Bruk børste.
I denne bruksanvisningen blir forskjellige
modeller beskrevet. På bildene finnes
en oversikt over de forskjellige modellene
(Bilde
).

En oversikt

Klaff ut siden med billedtekster.
Bilde
1 Basismaskin
2 Strømkabelen
3 Innkoplingstast
a Normal hastighet
b Turbohastighet
Stavmikseren er slått på så lenge
innkoplingstasten (a eller b) er trykket.
4 Frigjøringstaster
For avtaking av mikserfoten må begge
frigjøringsknappene trykkes samtidig.
28
5 Miksefoten
Kunststoff eller metall (alt etter modell).
Miksefoten settes på og la den smekke i.
6 Kniv på miksefoten
7 Miksebeger
Arbeid med miksebegeret forhindrer
at det spruter.
8 Universalkutter
En universalkutter kan bestilles over
kundeservice (Best. nr. 657248).
Med universalkutteren nytter du den fulle
ytelsen på apparatet ved tilberedning av
honning pålegg på brødet (når anvisningene
i oppskriften blir overholdt).
Du finner oppskriften i bruksveiledningen
for universalkutteren.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mq66 series