Download  Print this page

In Één Oogopslag; Bedienen; Reinigen - Siemens MQ64 SERIES Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ64_de-ar.book Seite 21 Mittwoch, 14. Januar 2015 6:56 06
Deze gebruiksaanwijzing beschrijft verschil-
lende modellen. Op de pagina's met afbeel-
dingen vindt u een overzicht van de verschil-
lende modellen. (Afb.
)
In één oogopslag
De pagina's met afbeeldingen uitklappen
a.u.b.
Afb.
1 Basisapparaat
2 Aansluitsnoer
3 Inschakeltoets
a Normale snelheid
b Turbosnelheid
De staafmixer is ingeschakeld zolang een
inschakelknop (a of b) is ingedrukt.
4 Ontgrendeltoetsen
Om de mixervoet eraf te halen: de twee
ontgrendelingstoetsen tegelijkertijd
indrukken.
5 Mixervoet
Kunststof of metaal (afhankelijk van het
model). Mixervoet aanbrengen en
vastklikken.
6 Mixervoetmes
7 Mengbeker
Gebruik van de mixkom voorkomt spatten.
8 Allessnijder
Een universele hakmolen kunt u bij de
Servicedienst tegen meerprijs bestellen
(bestelnr. 657248).
Met de universele fijnsnijder benut u het
volledige vermogen van het apparaat bij het
bereiden van honingboter (onder naleving
van de receptgegevens). Het recept vindt
u in de gebruiksaanwijzing van de universele
fijnsnijder.

Bedienen

Het apparaat is geschikt voor het mixen van
mayonaises, sauzen, mixdranken, baby-
voeding, gekookt fruit en groente.
Voor het pureren van soepen.
Voor het fijnsnijden/hakken van rauwe levens-
middelen (uien, knoflook, kruiden; ..) de uni-
versele hakmolen gebruiken!
Voor de verwerking wordt gebruik van
de bijgevoegde mixkom aangeraden.
Er kunnen echter ook andere geschikte
kommen worden gebruikt.
^ííÉåíáÉ>
aÉ=ÄçÇÉã=î~å=ÇÉ=ÖÉÄêìáâíÉ=âçã=ã~Ö=ÖÉÉå=
çåÉÑÑÉåÜÉÇÉå=ÜÉÄÄÉåK
Alle onderdelen reinigen voordat u het
apparaat voor het eerst gebruikt.
Afb.
Aansluitsnoer volledig afwikkelen.
Mixervoet op het basisapparaat plaatsen
en vastklikken.
Stekker in wandcontactdoos doen.
Levensmiddelen in de mixkom of in een
andere hoge kom doen.
De staafmixer werkt beter wanneer
er vloeistof bij de te verwerken
levensmiddelen zit.
Staafmixer en kom vasthouden.
De staafmixer inschakelen door op de
gewenste inschakelknop (Normale/Turbo
snelheid) te drukken.
Over het algemeen adviseren wij
u de turbosnelheid te gebruiken voor
het verwerken van levensmiddelen.
Bij vloeistoffen/dranken en hete levens-
middelen de normale snelheid gebruiken.
Bij het inschakelen de staafmixer iets
schuin houden om „vastzuigen" aan
de bodem van de mixkom te voorkomen.
De staafmixer is ingeschakeld zolang
de inschakeltoets is ingedrukt.
Om spatten te voorkomen, de inschakel-
toets pas indrukken wanneer de mixervoet
in de kom is gestoken.
De staafmixer altijd uitschakelen voordat
u hem uit de kom haalt.
Na het mixen de inschakelknop loslaten.
Na gebruik:
Stekker uit wandcontactdoos nemen.
Ontgrendelknoppen indrukken en de
mixervoet van het basisapparaat nemen.

Reinigen

^ííÉåíáÉ>
eÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=åáÉí=áå=îäçÉáëíçÑ=ÇçãéÉäÉå=
Éå=åáÉí=êÉáåáÖÉå=áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~íK
dÉÉå=ëíççãêÉáåáÖÉê=ÖÉÄêìáâÉå>
aÉ=çééÉêîä~ââÉå=âìååÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~âÉåK=
dÉÉå=ëÅÜìêÉåÇÉ=êÉáåáÖáåÖëãáÇÇÉäÉå=
ÖÉÄêìáâÉåK
Bij de verwerking van bijv. rodekool
en wortels ontstaat er verkleuring op
de kunststof onderdelen; dit kan met een
paar druppels slaolie worden verwijderd.
Stekker uit het stopcontact trekken!
Basisapparaat schoonvegen met een
vochtige doek en afdrogen.
nl
21

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mq66 series