Download  Print this page

För Din Säkerhet - Siemens MQ64 SERIES Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ64_de-ar.book Seite 31 Mittwoch, 14. Januar 2015 6:56 06
sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=
~î=Éå=éêçÇìâí=Ñê™å=pfbjbkpK
aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=
ãçÇÉêå=ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK=
jÉê=áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê=
Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK

För din säkerhet

Läs noga denna bruksanvisning före användning för att få viktiga
anvisningar om säkerhet och om hur denna produkt används.
Denna produkt är avsedd att bearbeta endast sådana mängder som är
normala för ett hushåll och därmed alltså inte avsedd för kontinuerlig
användning.
Med icke yrkesmässiga hushåll avses t.ex. fikarum för anställda i en
affär, ett kontor, ett lantbruk och andra yrkesmässiga företag samt när
gäster på ett pensionat, litet hotell och liknande institutioner använder
produkten.
Använd produkten för att bearbeta endast sådana mängder som är
normala för ett hushåll. Detsamma gäller bearbetningstiderna.
Produkten är bara lämplig för att finfördela och blanda livsmedel. Den får
inte användas för att bearbeta andra föremål resp. substanser.
Spara bruksanvisningen. Låt bruksanvisningen följa med produkten vid
ett eventuellt ägarbyte.
, Allmänna säkerhetsanvisningar
Risk för elektriska stötar
Produkten får inte användas av barn.
Håll produkten och sladden till den borta från barn.
Kontrollera att nätspänningen hemma hos dig är densamma som anges
på produktens typskylt.
Produkten får inte användas om den eller sladden är skadad.
Se alltid till att sladden är utdragen ur vägguttaget när du inte har uppsikt
över produkten, när den ska monteras samman resp tas isär eller
rengöras.
Låt inte sladden ligga över vassa kanter eller komma i kontakt med heta
kokplattor/kokzoner.
Om sladden skulle skadas får den endast bytas ut av tillverkaren, service
eller annan fackkunnig person. Detta för att undvika skador.
Reparationer på produkten får endast utföras av service.
Innehåll
För din säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Översiktsbilderna . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering och start . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recept och tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Den gamla maskinen . . . . . . . . . . . . . .
Konsumentbestämmelser . . . . . . . . . . .
sv
31
32
33
33
33
34
34
31

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mq66 series