Download  Print this page

Översiktsbilderna - Siemens MQ64 SERIES Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ64_de-ar.book Seite 32 Mittwoch, 14. Januar 2015 6:56 06
sv
, Säkerhetsanvisningar just för denna produkt
Var försiktig så att du inte skadar dig
Risk för elektriska stötar
Ta inte i stavmixern med våta händer och låt inte stavmixern gå på
tomgång.
Doppa aldrig det ställe där mixerfoten sätts in i motordelen i vätska.
Doppa aldrig motordelen i vätskor och rengör den inte i diskmaskinen.
Var försiktig när heta vätskor bearbetas så att det inte stänker. Vätskor
kan stänka när de bearbetas.
Placera aldrig mixerfoten på heta ytor och använd den heller inte i mycket
het mixerblandning.
Låt heta blandningar svalna till minst 80 °C före bearbetning med mixern!
När stavmixern ska användas i en kastrull ska kastrullen först lyftas bort från
spisplattan/hällen.
Använd endast originaltillbehör.
Verktyg/redskap får endas sättas fast resp.
lossas när produkten är avstängd.
Vi rekommenderar, att stavmixern aldrig är påslagen längre tid än som
behövs för att bearbeta livsmedlet.
Mixerbägaren är inte lämplig att användas i mikrovågsugn.
Var försiktig så att du inte skadar dig på de vassa knivarna som
dessutom roterar!
Stoppa aldrig in fingrarna i kniven i mixerfoten. Ta aldrig i kniven med
händerna. Använd en borste.
Denna bruksanvisning gäller för flera varianter
av produkten. På bildsidorna finns en översikt
över de olika modellerna (bild
Översiktsbilderna
Vik först ut uppslaget med bilder.
Bild
1 Motordel
2 Nätkabeln
3 Strömbrytare
a Normal hastighet
b Turboläge
Stavmixern är påslagen så länge någon
av strömbrytarna (a eller b) hålls intryckt.
4 Knappar med vilka tillbehöret lossas
Tryck samtidigt på båda knapparna för att
lossa mixerfoten.
32
5 Mixerfoten
Av plast eller metall (beroende på modell).
).
Sätt mixerfoten på motordelen och tryck
tills den fastnar.
6 Mixerfot med kniv
7 Mixerbägare
Använd bägaren för att förhindra stänk.
8 Minihackare
Minihackaren kan beställas via kundtjänst
(Best.nr. 657248).
Minihackarens fulla prestanda visas när
honungspålägg finfördelas (under förutsätt-
ning att i receptet angiven mängd och tid inte
överskrids). Receptet hittar du i bruksanvis-
ningen till minihackaren.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Siemens MQ64 SERIES

This manual is also suitable for:

Mq66 series