Download  Print this page

Voor Uw Veiligheid - Siemens MQ64 SERIES Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ64_de-ar.book Seite 19 Mittwoch, 14. Januar 2015 6:56 06
e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé=
î~å=ìï=åáÉìïÉ=pfbjbkpJ~éé~ê~~íK
eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=
ãçÇÉêåI=ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~J
ê~~íK=jÉÉê=áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=
éêçÇìÅíÉå=îáåÇí=ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK

Voor uw veiligheid

Lees voor de ingebruikneming zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing,
die belangrijke veiligheids- en bedieningsaanwijzingen over het
apparaat bevat.
Dit apparaat is bedoeld voor hoeveelheden die gebruikelijk zijn in het
huishouden en voor huishoudachtige, niet-zakelijke toepassingen.
Huishoudachtige toepassingen omvatten bijv. het gebruik in
personeelskeukens van winkels, kantoren, landbouwbedrijven en andere
zakelijke bedrijven, evenals het gebruik door gasten van pensions, kleine
hotels en soortgelijke woonvoorzieningen.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor verwerkingshoeveelheden en -
tijden die gebruikelijk zijn in het huishouden.
Het apparaat is alleen geschikt voor het fijnmaken en mengen van
levensmiddelen. Het mag niet worden gebruikt om andere voorwerpen
of substanties te verwerken.
De gebruiksaanwijzing bewaren a.u.b. De gebruiksaanwijzing bewaren
a.u.b. Overhandig ook de gebruiksaanwijzing als u het apparaat
doorgeeft aan derden.
, Algemene veiligheidsvoorschriften
Gevaar van een elektrische schok
Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Het apparaat en
het aansluitsnoer dienen uit de buurt van kinderen te worden gehouden.
Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens
op het typeplaatje.
Alleen gebruiken wanneer het aansluitsnoer en het apparaat niet zijn
beschadigd.
Het apparaat moet altijd worden losgemaakt van het stroomnet wanneer
er geen toezicht op is en voordat het in elkaar wordt gezet, uit elkaar
wordt genomen of wordt gereinigd.
Leid het aansluitsnoer niet langs scherpe randen of hete oppervlakken.
Wanneer het aansluitsnoer van het apparaat beschadigd raakt, moet om
gevaren te vermijden het snoer worden vervangen door de fabrikant, de
klantenservice of een andere gekwalificeerde persoon.
Inhoud
Voor uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . .
In één oogopslag . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recepten en tips . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nl
19
21
21
21
22
22
22
19

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mq66 series