Download  Print this page

Overblik - Siemens MQ64 SERIES Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ64_de-ar.book Seite 24 Mittwoch, 14. Januar 2015 6:56 06
da
, Sikkerhedstips til dette apparat
Kvæstelsesfare
Risiko for elektrisk stød
Hænderne må ikke være fugtige, når der arbejdes med stavblenderen.
Benyt ikke stavblenderen i tomgang. Dyp ikke apparatet så langt ned i
væsken, at forbindelsesstedet mellem blenderfod og motorenhed er
dækket af væske.
Dyp aldrig motorenheden i væske og sæt den aldrig i opvaskemaskinen.
Rør varme fødevarer med forsigtighed.
Væsken kan sprøjte under arbejdet med apparatet.
Stil aldrig blenderfoden på varme overflader eller ned i meget varme
fødevarer. Lad varme fødevarer afkøle til mindst 80 °C, før de blandes
med blenderen! Skal blenderen bruges i en varm gryde, skal gryden
fjernes fra kogepladen, før blenderen tages i brug.
Stavblenderen må kun benyttes med originalt tilbehør.
Redskaber må kun tages af og sættes på, når apparatet står stille.
Det anbefales, at apparatet kun er tændt, så længe blenderen er i brug.
Blenderbægeret er ikke egnet til brug i mikrobølgeovnen.
Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive/roterende drev!
Stik aldrig fingrene ind i kniven i blenderfoden. Rengør aldrig knivene
med de bare fingre.
Benyt altid en børste, når de skal rengøres.
Brugsanvisningen beskriver forskellige
modeller. På siderne med illustrationerne
ses en oversigt over forskellige modeller.
Der kan evt. forekomme billeder med
tilbehørsdele, der ikke findes i alle lande
og modeller (Billede
).

Overblik

Fold billedsiderne ud.
Billede
1 Motorenhed
2 Netkablet
3 Tænd-tast
a Normal hastighed
b Turbo-hastighed
Stavblenderen er tændt, så længe
tænd-tasten (a eller b) holdes inde.
4 Sikkerhedstaster
Tryk samtidigt på begge frigøringsknapper
for at tage blenderfoden af.
24
5 Blenderfod
Af plast eller metal (afhænger af den
enkelte model). Sæt blenderfoden
på og lad den falde i hak.
6 Blenderfodkniv
7 Blenderbæger
Blanding i blenderbægeret forhindrer
stænk.
8 Minihakker
En universalhakker fås hos vor kundeservice
(best. nr. 657248).
Med minihakkeren bruger du apparatets fulde
ydelse, når smørepålæg med honning
tilberedes (ved overholdelse af opskriften).
Opskriften findes i brugsanvisningen
til minihakkeren.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Siemens MQ64 SERIES

This manual is also suitable for:

Mq66 series