Download  Print this page

Turvallisuusasiaa - Siemens MQ64 SERIES Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ64_de-ar.book Seite 35 Mittwoch, 14. Januar 2015 6:56 06
lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=pfbjbkpK
rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=
à~ ä~~Çìâ~ë=âçÇáåâçåÉK=
iáë®íáÉíçà~ íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í=áåíÉêåÉíJ
ëáîìáäí~ããÉK

Turvallisuusasiaa

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Siinä on tärkeitä
laitetta koskevia turvallisuus- ja käyttöohjeita.
Tämä laite on tarkoitettu määrille, jotka ovat normaale-ja
kotitalouskäytössä tai siihen rinnastettavassa käytössä. Se ei sovellu
ammattimaiseen käyttöön. Kotitalouskäyttöön rinnastettava käyttö
käsittää esim. laitteen käytön liikkeiden, toimistojen, maatalous- ja
muiden ammatillisten yritysten henkilökunnan keittiötiloissa, sekä laitteen
käytön pienien hotellien ja palvelutalojen asiakas- ja vierastiloissa.
Käytä laitetta vain kotitalouksissa tavallisten määrien viipalointiin ja
keskeytyksettä ainoastaan ohjeissa ilmoitetun ajan.
Laite soveltuu vain elintarvikkeiden hienontamiseen ja sekoittamiseen.
Sitä ei saa käyttää muiden tarvikkeiden tai aineiden käsittelyyn.
Säilytä käyttöohje huolellisesti. Muista antaa käyttöohje laitteen
mahdolliselle uudelle omistajalle.
, Yleiset turvallisuusohjeet
Sähköiskun vaara
Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja sen liitäntäjohto poissa
lasten ulottuvilta.
Liitä laite vain tyyppikilvessä olevan käyttöjännitemer-kinnän mukaiseen
pistorasiaan.
Käytä laitetta vain, kun liitäntäjohto ja laite ovat moitteettomassa
kunnossa. Irrota laite aina sähköverkosta, kun se jää ilman valvontaa ja
ennen sen kokoamista, osiin purkamista tai puhdistamista.
Varo, että terävät reunat tai kuumat pinnat eivät vaurioita liitäntäjohtoa.
Jos laitteen liitäntäjohto vioittuu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain
valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavat valtuudet omaava
sähköasentaja. Jätä sen vuoksi laitteen korjaukset vain valtuutetun
huoltoliikkeen tehtäväksi.
Sisältö
Turvallisuusasiaa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laitteen osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ruokaohjeita ja vinkkejä . . . . . . . . . . . . .
Kierrätysohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fi
35
36
36
37
37
38
38
35

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mq66 series