Download  Print this page

Kärcher ProT 200 Original Instructions Manual Page 77

Dry vacuum cleaners.
Hide thumbs

Advertisement

Motorvédő szűrő cseréje
 Oldja ki és vegye le szívófejet.
 Vegye ki a motorvédő szűrőjét.
 Az új motorvédő szűrőt behelyezni.
 Helyezze vissza és biztosítsa a szívófe-
jet.
Segítség üzemzavar esetén
VESZÉLY
A készüléken történő bármiféle munka előtt
kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a há-
lózati csatlakozót.
Készülék üzemelés alatt lekapcsol
– A motor hővédő eleme működésbe lé-
pett.
 A textil porzsákot kicserélni.
 Motorvédő szűrőt kicserélni.
 Ellenőrizze az összes alkatrészt, hogy
nem dugultak-e el.
Újra bekapcsolás a motorturbina kihűlése
után kb. 30-40 perc múlva.
A szívóturbina nem megy
 A dugaljat és az áramellátás biztosíté-
kát ellenőrizni.
 A készülék hálózati kábelét és hálózati
csatlakozóját ellenőrizni.
 Kapcsolja be a készüléket.
Szívóerő alábbhagy
 Távolítsa el a dugulásokat a szívófej-
ből, a szívócsőből, vagy a szívótömlő-
ből.
 A textil porzsákot kicserélni.
 A fő szűrőkosarat folyóvíz alatt megtisz-
títani.
 A szívófejet helyesen felhelyezni/lezár-
ni.
 Cserélje ki a hibás szívótömlőt.
 Motorvédő szűrőt kicserélni.
Porszívózásnál por áramlik ki
 A textil porzsákot kicserélni.
 Ellenőrizze, hogy a textil porzsák a he-
lyén van-e.
 A szívófejet helyesen felhelyezni/lezár-
ni.
 Helyezze be a nem rongálódott fő szű-
rőkosarat.
 Helyezze be megfelelően a motorvédő
szűrőt.
Ha a hibát nem lehet elhárítani, akkor a
készüléket a szervizzel kell ellenőriztet-
ni.
Minden országban az illetékes forgalma-
zónk által kiadott garancia feltételek érvé-
nyesek. Az esetleges üzemzavarokat az
Ön készülékén a garancia lejártáig költség-
mentesen elhárítjuk, amennyiben anyag-
vagy gyártási hiba az oka. Garanciális eset-
ben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bi-
zonylattal kereskedőjéhez vagy a legköze-
lebbi hivatalos szakszervizhez.
Tartozékok és alkatrészek
– Csak olyan tartozékokat és alkatrésze-
ket szabad használni, amelyeket a
gyártó jóváhagyott. Az eredeti tartozé-
kok és az eredeti alkatrészek, biztosít-
ják azt, hogy a készüléket biztonságo-
san és zavartalanul lehessen üzemel-
tetni.
– Az üzemeltetési útmutató végén talál
egy válogatást a legtöbbször szüksé-
ges alkatrészekről.
– További információkat az alkatrészek-
ről a www.kaercher.com címen talál a
'Service' oldalakon.
– 3
HU
Szerviz
Garancia
77

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

T 7/1 classic

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: