Eliminarea Bateriilor/Acumulatorilor; Garanţia Şi Service-Ul - Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Eliminarea bateriilor/acumulatorilor

Este interzisă aruncarea bateriilor/acumulatorilor în
resturile menajere. Fiecare consumator are obligaţia
legală de a preda bateriile/acumulatorii la un centru
de colectare sau în locurile special amenajate din
magazine.
Această obligaţie are scopul de a asigura eliminarea
ecologică a bateriilor/acumulatorilor. predaţi bateriile/
acumulatorii numai dacă sunt descărcaţi complet.
Eliminaţi toate materialele de ambalare
într un mod ecologic.
Garanţia şi service-ul
Pentru acest aparat se acordă o garanţie de 3 ani
începând cu data cumpărării. Aparatul a fost produs
cu grijă şi verificat cu scrupulozitate înaintea livrării.
Păstraţi bonul de casă pentru a dovedi cumpărarea.
Dacă aveţi solicitări privind garanţia, contactaţi tele
fonic centrul dumneavoastră de service. Numai astfel
poate fi asigurată o expediere gratuită a produsului
dumneavoastră.
Garanţia acoperă numai defectele de material sau
de fabricaţie, nu şi deteriorările rezultate în urma
transportului, piesele de uzură sau deteriorările apă
rute la componentele fragile, de ex. comutatoare sau
acumulatoare. Aparatul este destinat numai pentru
uz privat şi nu pentru o utilizare profesională.
În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare,
uzului de forţă şi intervenţiilor care nu au fost reali
zate de către filiala noastră autorizată de service,
garanţia îşi pierde valabilitatea. Drepturile dumnea
voastră legale nu sunt limitate prin această garanţie.
Perioada de garanţie nu este prelungită după reali
zarea reparaţiilor în perioada garanţie. Acest lucru
este valabil şi pentru piesele înlocuite şi reparate.
Deteriorările şi deficienţele prezente deja la cumpărare
trebuie semnalate imediat după dezambalare sau
cel târziu în două zile de la data cumpărării.
Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de
garanţie se efectuează contra cost.
R
Service Romania
Tel.: 0800896637
E-Mail: kompernass@lidl.ro
Importator
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANIA
www.kompernass.com
- 13 -
R

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1

  Related Content for Silvercrest SAB 4.8 A1

Table of Contents