Obim Isporuke; Prije Prve Uporabe; Sigurnosne Napomene - Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Metla na baterije
Namjena
Ova električna metla je predviđena za metenje
suhe nečistoće u suhim zatvorenim prostorijama, i to
samo u okviru privatne uporabe. Električnu metlu ko-
ristite isključivo sa priloženim priborom. Električna
metla nije predviđena za metenje pranog betona,
šljunka i sličnih površina, ne za visoke sagove i mo-
kre podne obloge, kao niti za komercijalnu upor-
abu. Uređaj koristite isključivo na način opisan u
ovim uputama. Uređaj ne koristite kao igračku. Ne
dopustite djeci da bez nadzora rukuju sa ovim
uređajem.
Tehnički podaci
Punjač
Ulaz:
Izlaz:
Proizvođač:
Naziv tipa:
Zaštitna klasa:
Akumulatorska metla
Radni napon uređaja
Baterije:
Radno vrijeme potpuno napunjene baterije
(ovisno o podlozi poda)
Vrijeme punjenja
prazne baterije
Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je
na internet stranici www.lidl.hr.
100 - 240 V ~
50 / 60 Hz
150 mA
9 V
200 mA
Kings Electric Co. Ltd.
CTR06-090-0200G
II /
4,8 V
NiMH, tip C
4 x 1,2 V, 1300 mAh
ca. 30 min
12 - 16 sati

Obim isporuke

Akku-metla
Punjač sa kabelom
Drška (3 elementa)
Zidni držač
3 vijka
3 tiple
Upute za rukovanje

Prije prve uporabe

Prije početka korištenja uređaja, uvjerite se u to,
da...
• su električna metla, punjač i njegov kabel u
besprijekornom stanju i...
• da je sav materijal ambalaže odstranjen od
uređaja.

Sigurnosne napomene

• Ovaj uređaj nije namijenjen da bude korišten od
strane osoba (uključujući djecu) sa ograničenim
fizičkim, senzoričnim i mentalnim osobinama i
nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ove
osobe stoje pod nadzorom druge osobe zadu-
žene za njihovu sigurnost, ili ako su od nje primili
upute za ispravno korištenje uređaja.
• Djeca bi trebala biti pod nadzorom, čime treba
biti osigurano da se ne mogu igrati ovim
uređajem.
Opasnost od strujnog udara!
• Oštećene mrežne utikače ili oštećen mrežni ka-
bel neizostavno dajte zamijeniti od strane autori-
ziranog stručnog osoblja ili servisa za kupce,
kako biste izbjegli nastanak opasnosti.
- 6 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1

  Related Content for Silvercrest SAB 4.8 A1

Table of Contents