Σύνολο Αποστολής; Σκοπός Χρήσης - Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ε Ε π π α α ν ν α α φ φ ο ο ρ ρ τ τ ι ι ζ ζ ό ό μ μ ε ε ν ν η η σ σ κ κ ο ο ύ ύ π π α α
χ χ ε ε ι ι ρ ρ ό ό ς ς
Σκοπός χρήσης
Αυτή η μπαταριοκίνητη σκούπα προορίζεται για το
σκούπισμα στεγνών ακαθαρσιών σε στεγνούς κλειστούς
χώρους και αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική χρήση. Να
λειτουρ-γεί μόνο με τα επισυναπτόμενα εξαρτήματα. Η
μπαταριοκίνητη σκούπα δεν προβλέπεται για σκούπισμα
μπετόν με ανώμαλη επιφάνεια, για χαλίκι και παρόμοιες
επιφάνειες, ούτε για χαλιά με ψηλό τρίχωμα και για υγρά
δάπεδα, αλλά και ούτε για επαγγελματική ή βιομηχανική
χρήση. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με
τις οδηγίες χρήσης. Μην επιτρέπετε να χρησιμοποιείται η
συσκευή ως παιχνίδι. Μην αφήνετε παιδιά να
χρησιμοποιούν ανεπιτήρητα τη συσκευή.
Tεχνικά χαρακτηριστικά
Συσκευή φόρτισης
Είσοδος:
100 - 240 V ~
50 / 60 Hz
150 mA
Έξοδος :
9 V
200 mA
Κατασκευαστής:
Kings Electric Co. Ltd.
Περιγραφή τύπου:
CTR06-090-0200G
Κατηγορία προστασίας :
II/
Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι
Τάση λειτουργίας συσσωρευτή 4,8 V
Συσσωρευτές:
NiMH, Τύπος C
4 x 1,2 V, 1300 mAh
Χρόνος λειτουργίας σε πλήρη φόρτιση του
συσσωρευτή
(ανάλογα με την
επένδυση δαπέδου)
περίπου 30 λεπτά
Χρόνος φόρτισης σε
άδειο συσσωρευτή
12 - 16 ώρες
Σύνολο αποστολής
Επαναφορτιζόμενη σκούπα
Συσκευή φόρτισης με καλώδιο
Λαβή (3 στοιχεία)
Βάση τοίχου
3 Βίδες
3 Πείροι
Εγχειρίδιο χειρισμού
Πριν την πρώτη χρήση
Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού πριν από την
πρώτη χρήση προσεκτικά και φυλάξτε το για μια μελ-
λοντική χρήση. Παραδώστε το εγχειρίδιο σε οποίον
παραδοθεί στη συνέχεια η συσκευή.
Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή,
σιγουρευθείτε πως…
• η μπαταριοκίνητη σκούπα, η συσκευή φόρτισης
και το καλώδιό της είναι σε άψογη κατάσταση και
πως…
• έχουν απομακρυνθεί όλα τα υλικά συσκευασίας
από τη συσκευή.
Υποδείξεις ασφαλείας
• Μην επιτρέπετε το χειρισμό της συσκευής από
άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) των
οποίων οι φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές
δυνατότητες ή ελλείψεις σε εμπειρία και γνώση
εμποδίζουν την ασφαλή χρήση των συσκευών,
εάν προηγουμένως δεν έχει υπάρξει
παρακολούθηση ή εκπαίδευση.
• Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να
εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
• Τα χαλασμένα βύσματα ή καλώδια δικτύου
πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως από
εξουσιοδοτημένο ειδικό προσωπικό ή από το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ώστε να
αποφεύγονται κίνδυνοι.
Page 18

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1

Table of Contents