Încărcarea Acumulatorului - Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Încărcarea acumulatorului
Mătura este livrată cu acumulatorul Ni MH descărcat.
Pentru a beneficia de întreaga capacitate a acumula
torului este necesar ca înainte de prima utilizare să
fie încărcat timp de 16 ore. Timpul pentru încărcările
ulterioare este cuprins între 12 16 ore.
Cu acumulatorul încărcat, aparatul poate fi utilizat timp
de 30 de minute, înainte de a trebui să fie încărcat
din nou.
Pentru încărcarea acumulatorului asiguraţi vă că
mătura este oprită
opriţi o, eventual, de la comutator,
t
introduceţi ştecărul aparatului de încărcare în
bucşa aparatului, iar apoi introduceţi ştecărul în
priză,
În timpul încărcării se aprinde afişajul de încărcare
roşu. Dacă nu se întâmplă aceasta, verificaţi
conexiunile cu ştecăr.
După finalizarea procesului de încărcare, aparatul
comută automat în regim de păstrare a energiei.
Totuşi, nu lăsaţi aparatul permanent conectat la în
cărcător, pentru a preveni deteriorările acumulatorului.
Atenţie!
• Utilizaţi numai aparatul de încărcare livrat
(9 V
200 mA). Alte aparate de încărcare
pot deteriora ireparabil mătura!
• Utilizaţi mătura numai cu acumulatorul livrat.
Altfel, aceasta poate fi deteriorată.
• Pentru încărcare, nu încercaţi să demontaţi acu
mulatorul. Acest lucru provoacă pagube irepara
bile!
• Nu încercaţi să desfaceţi învelişul acumulatorului
sau să dezmembraţi acumulatorul, aceasta ar
distruge acumulatorul.
Lucrul cu mătura cu acumulator
Atenţie
• Nu utilizaţi niciodată aparatul dacă rezervorul
de mizerie este demontat. Mizeria ar fi astfel
antrenată într un vârtej de aer!
• Ţineţi capătul rolei rotative şi orificiile măturii la
depărtare de faţă şi corp. Pericol de rănire!
Apăsaţi comutatorul pentru a porni mătura.
O nouă apăsare a acestuia va opri aparatul.
• Ghidaţi mătura numai pe suprafaţa pardoselii.
• În timpul pauzelor de lucru, coada măturii poate
fi lăsată în poziţie verticală.
Indicaţie
În cazul anumitor tipuri de covoare, mătura poate
clămpăni sau sălta. În acest caz, lucraţi încet şi în
direcţie contrară.
Curăţarea
Astfel curăţaţi rezervorul de mizerie:
Pentru a beneficia de întreaga capacitate a măturii,
goliţi rezervorul după fiecare utilizare.
Apăsaţi butonul de deblocare a rezervorului,
pentru a l desprinde de aparat.
Trageţi rezervorul pe orizontală cu o mişcare
uşoară, în sus, afară din aparat.
• Goliţi l şi aşezaţi l la loc.
Astfel curăţaţi rolele cu perii:
Dacă rolele cu perii nu mai pot fi rotite, din cauza
acumulării de mizerie, procedaţi astfel:
• Întoarceţi mătura şi ţineţi o astfel încât partea
plată cu rola cu perii să fie orientată spre dumne
avoastră.
Îndepărtaţi capacul mic de pe partea dreaptă.
• Desfaceţi curelele de antrenare rotindu le spre
dreapta.
Ridicaţi rola cu perii de partea dreaptă şi scoateţi
montura de ghidare cu pana
- 11 -
.
R

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1

  Related Content for Silvercrest SAB 4.8 A1

Table of Contents