Download Print this page

Eliminarea Aparatelor Uzate - Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Trageţi acum rola cu perii din aparat prin dreapta.
• Îndepărtaţi murdăria (de pe ambele părţi ale
periilor) şi curăţaţi rola.
După curăţare, procedaţi în următorul mod pentru
a remonta rola cu perii:
• Montaţi cureaua de antrenare în compartiment
şi în jurul rotiţei de antrenare a motorului.
• Aşezaţi pana cu montura de ghidare şi introduceţi
rola în ghidajul din dreapta.
• Trageţi cureaua de antrenare peste montura de
ghidare şi montaţi la loc rola în dreapta.
• Trageţi acum cureaua de antrenare peste rotiţa
de antrenare a rolei cu perii.
• Aşezaţi capacul rolei cu perii prin introducerea
piedicilor de jos în decupaj şi apoi apăsând
capacul de sus.
Atenţie
• Asiguraţi vă că atunci când rezervorul de mizerii
este demontat sau când curăţaţi rola cu perii
aparatul să nu pornească accidental. Pericol de
rănire!
• Nu curăţaţi aparatul în timpul procesului de
încărcare. Pericol de rănire!
R
Depozitarea
Utilizaţi suportul de perete pentru a depozita aparatul
făcând economie de spaţiu sau atunci când îl încărcaţi.
Atenţie
• Nu expuneţi mătura cu acumulator temperaturilor
extreme sau umezelii. Aceasta ar putea cauza
pagube ireparabile ale aparatului!
• De aceea, nu l păstraţi în apropierea cuptoarelor,
corpurilor de încălzit, arzătoarelor sau în baie.
Aceasta ar putea cauza pagube ireparabile ale
aparatului!
• Nu depozitaţi niciodată aparatul fără a l fi oprit
prin descărcare avansată acumulatorul poate
fi deteriorat.

Eliminarea aparatelor uzate

Nu aruncaţi aparatul sub nicio formă
în gunoiul menajer obişnuit. Acest
produs cade sub incidenţa directivei
europene 2002/96/EC.
Eliminaţi aparatul prin intermediul unei firmei specia
lizate şi autorizate sau prin intermediul serviciului local
de eliminare a deşeurilor.
Respectaţi reglementările actuale în vigoare.
Dacă aveţi nelămuriri, contactaţi serviciul dumnea
voastră local de eliminare a deşeurilor.
- 12 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1

  Related Content for Silvercrest SAB 4.8 A1