Download Print this page

Scopul Utilizării; Date Tehnice; Indicaţii De Siguranţă - Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Mătură electrică cu
acumulator
Scopul utilizării
Această mătură cu acumulator este destinată măturării
mizeriei uscate din încăperile închise şi este destinată
exclusiv uzului casnic. A se utiliza numai împreună cu
accesoriile livrate. Mătura nu trebuie utilizată pentru
măturarea betonului, pietrişului şi a altor suprafeţe
asemănătoare, pentru covoarele cu peri mari şi
pardoseli ude şi nici pentru activităţi profesionale.
Utilizaţi aparatul numai în modul descris în aceste
instrucţiuni. A nu se utiliza ca jucărie. Nu permiteţi
copiilor să utilizeze aparatul dacă nu sunt supra
vegheaţi.

Date tehnice

Aparat de încărcar r e
Intrare
Ieşire:
Producător:
Denumire tip:
Clasa de protecţie:
Măt t ură electrică cu acum m ulator
Tensiunea de lucru a acumulatorului 4,8 V
Acumulatori:
Timp de funcţionare cu acumulatorul complet încărcat
(în funcţie de natura pardoselii):
Timp de încărcare după descărcarea
completă a acumulatorului:
R
100 240 V ~ ,
50 / 60 Hz, 150 mA
9 V
200 mA
Kings Electric Co. Ltd.
CTR06 090 0200G
II/
NiMH, tip C
4 x 1,2 V, 1300 mAh
cca 30 min.
12 16 ore.
Furnitura
Mătură electrică cu acumulator
Aparat de încărcare cu cablu
Coadă (3 elemente)
Suport de perete
3 şuruburi
3 dibluri
Instrucţiuni de utilizare
Înainte de prima utilizare
Înainte de a utiliza mătura asiguraţi vă că...
• mătura electrică, aparatul de încărcare şi cablul
acestuia sunt într o stare ireproşabilă şi...
• au fost îndepărtate toate ambalajele.
Indicaţii de siguranţă
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, sen
zoriale sau mentale limitate sau cu o experienţă şi/
sau cunoştinţe limitate, cu excepţia cazului în care
sunt supravegheate de către o persoană respon
sabilă cu siguranţa lor sau au primit instrucţiuni de
la aceasta privind modul de utilizare a aparatului;
• Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a împiedica
utilizarea aparatului ca jucărie.
Pericol de electrocutare!
• Dacă ştecărul sau cablul de alimentare se defec
tează, solicitaţi imediat repararea de către personal
specializat sau de către serviciul clienţi, pentru a
evita periclitările;
Asamblarea măturii cu acumulator
Numerele din faţa paşilor de asamblare se referă la
imaginile de pe pagina pliantă.
q
Montaţi coada prin îmbinarea celor trei elemente
şi prin înşurubare.
w
Înşurubaţi acum coada astfel formată în suportul
aparatului.
e
Fixaţi suportul de perete cu şuruburile livrate.
- 10 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1

  Related Content for Silvercrest SAB 4.8 A1