Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

4
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SAB4.8A1-01/11-V1
IAN: 64028
HOME TECH
Rechargeable Floor Sweeper SAB 4.8 A1
Rechargeable
Szczotka akumulatorowa
Floor Sweeper
Instrukcja obsługi
Operating instructions
Akkumulátoros seprűgép
Metla na baterije
Használati utasítás
Navodila za uporabo
Aku koště
Metla na akumulátor
Návod k obsluze
Návod na obsluhu

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SAB 4.8 A1

 • Page 1 HOME TECH Rechargeable Floor Sweeper SAB 4.8 A1 Rechargeable Szczotka akumulatorowa Floor Sweeper Instrukcja obsługi Operating instructions Akkumulátoros seprűgép Metla na baterije Használati utasítás Navodila za uporabo Aku koště Metla na akumulátor Návod k obsluze Návod na obsluhu KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 ·...
 • Page 2 SAB 4.8 A1...
 • Page 3 Rechargeable Floor Sweeper Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve this booklet for later reference. Pass the manual on to whomsoever might acquire the appliance at a later date. Szczotka akumulatorowa Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją w celu późniejszego wykorzystania.
 • Page 4: Technical Data

  Rechargeable Items supplied Floor Sweeper Rechargeable Floor Sweeper Battery charger with cable Proper Use Broomstick (3 Elements) Wall bracket This rechargeable battery floor sweeper is intended 3 Screws for the sweeping of dry dirt in dry enclosed rooms 3 Wallplugs and only for private use.
 • Page 5: Battery Charging

  Assembling the floor sweeper Caution: • Only use the enclosed charger The numbers before the operating steps refer to the 200 mA). Other charging devices could illustrations on the fold out page. irreparably damage the appliance! Assemble the broomstick by inserting the 3 •...
 • Page 6 Cleaning Caution: • Ensure that the device is not inadvertently switched on with the dirt container removed or How to clean the dirt container: while cleaning the brush. Risk of Injury! To maintain the efficiency of the rechargeable • Do not clean the device during the charging battery floor sweeper, empty the dirt container after process.
 • Page 7: Warranty And Service

  Disposal The warranty covers only claims for material and maufacturing defects, but not for transport damage, Do not dispose of the appliance in your for wearing parts or for damage to fragile compo normal domestic waste. This product is nents, e.g. buttons or batteries. This product is for subject to the European guideline private use only and is not intended for commercial 2002/96/EC.
 • Page 8: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  Szczotka Zakres dostawy: akumulatorowa Szczotka akumulatorowa Ładowarka z kablem Przeznaczenie Trzonek (3 częściowy) Uchwyt ścienny Akumulatorowa zamiatarka jest przeznaczona do 3 śruby zmiatania suchych zanieczyszczeń w suchych, zam 3 kołki kniętych pomieszczeniach i wyłącznie do użytku Instrukcja obsługi prywatnego. Należy ją eksploatować wyłącznie z Przed pierwszym użyciem dostarczonym wyposażeniem.
 • Page 9: Ładowanie Akumulatora

  Montaż akumulatorowej Uwaga: zamiatarki • Korzystaj tylko z załączonej ładowarki 200 mA). W innych ładowarkach urząd Numery przed kolejnymi etapami instrukcji odnoszą zenie może ulec trwałemu uszkodzeniu! się do ilustracji na okładce. • Urządzenie eksploatuj tylko z załączonymi akumulatorami. W przeciwnym razie może ulec Zmontuj trzonek, połącz ze sobą...
 • Page 10 Czyszczenie • Załóż pasek napędowy na nasadkę prowadzą cą i ponownie załóż rolkę szczotkującą z prawej strony. Sposób czyszczenia pojemnika na • Teraz załóż pasek napędowy na kółka zanieczyszczenia: napędowe rolki szczotkującej. Aby zapewnić pełną wydajność • Osadź pokrywę szczotki walcowej, wprowadź najpierw dolne noski w wybrania, a następnie u akumulatorowej zamiatarki, opróżniaj pojemnik na zanieczyszczenia po każdym użyciu.
 • Page 11: Gwarancja I Serwis

  Gwarancja i serwis • Nigdy nie odstawiaj urządzenia bez wcześniejs zego wyłączenia głębokie rozładowanie akumulatora może go uszkodzić. Urządzenie objęte jest 3 letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. Urządzeniezostało starannie wy Utylizacja produkowane i poddane skrupulatnej kontroli przed wysyłką. Paragon należy zachować jako dowód Urządzenia nie należy wyrzucać...
 • Page 12: A Csomag Tartalma

  Akkumulátoros A csomag tartalma seprűgép Akkumulátoros seprűgép töltőkészülék vezetékkel Felhasználási cél nyél (3 részből áll) fali tartó Ezt az akkumulátoros seprűt száraz, zárt 3 csavar helyiségekben való seprésre tervezték, 3 tipli kizárólag magán használatra. Csak a mellékelt használati útmutató tartozékokkal használható. Az akkumulátoros seprű Az első...
 • Page 13: Akkumulátor Töltése

  Az akkumulátoros seprű Figyelem: összeszerelése • Csak a melléklet töltőt használja 200 mA). Más töltő helyrehozhatatlan A kezelési lépések melletti számok a kihajtható kárt tehet a készülékben! lapon található ábrákra utalnak. • A készüléket csak a mellékelt akkumulátorral üzemeltesse. Egyébként károsodhat. A nyelet úgy szerelheti össze, hogy a 3 részt •...
 • Page 14 Tisztítás • Tegye fel a kefetekercs fedelét, úgy, hogy először az alsó füleket tegye a kivágásokba és ezután nyomja lefelé a fedelet. Így tisztíthatja a porgyűjtőt: Figyelem: Az akkumulátoros seprű teljesítményének megőrzé se érdekében ürítse a porgyűjtőt minden használat • Vigyázzon arra, hogy a készülék ne kapcsolhas után.
 • Page 15: Garancia És Szerviz

  Ártalmatlanítás Garancia és szerviz Semmi esetre se dobja a készüléket a A készülékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dát háztartási hulladékba. Jelen termékre umától számítva. A készüléket gondosan gyártottuk, a 2002/96/EC számú európai utasítás és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Kérjük, rendelkezési vonatkoznak.
 • Page 16 Metla na baterije Pred prvo uporabo Namen uporabe Preden napravo prvič uporabite, se prepričajte o tem, da... Ta akumulatorska metla je namenjena za pometanje • so akumulatorska metla, polnilnik in njegov suhe umazanije v suhih, zaprtih prostorih in izključno kabel v brezhibnem stanju in… za privatno uporabo.
 • Page 17: Polnjenje Akumulatorja

  Polnjenje akumulatorja Delo z akumulatorsko metlo Akumulatorska metla se dobavi s praznim Ni MH Pozor: akumulatorjem. Za zagotavljanje polne moči delo vanja akumulatorja je pred prvo uporabo akumula • Naprave nikoli ne uporabljajte z odstranjeno tor treba polniti 16 ur. Nadaljnji postopki polnjenja posodo za umazanijo.
 • Page 18 Shranjevanje • Akumulatorsko metlo obrnite in jo držite tako, da ploska stran z valjčkom s ščetko kaže k vam. Odstranite pokrovček na desni strani. Uporabite priloženo stensko držalo za praktično • Sprostite pogonski jermen, tako da ga potisnete in prostorsko varčno shranjevanje ali pri polnjenju na desno.
 • Page 19: Odstranitev Baterij

  9. Vsi potrebni podatki za uveljaljanje garancije Odstranitev baterij! se nahajajo na dveh ločenih dokumentih Baterije se ne smejo odstranjevati skupaj z gospo (garancijski list, račun). dinjskimi odpadki. Vsak potrošnik je po zakonu do lžan baterije/akumulatorje oddati na zbiralnem me Prodajalec: stu svoje občine/svoje četrti ali v trgovini.
 • Page 20 Aku koště Rozsah dodávky Aku koště Účel použití nabíječka s kabelem násada (3 prvky) Toto aku koště je určeno k zametání suchých úchytka na zeď nečistot v suchých uzavřených místnostech a slouží 3 šrouby výhradně pro soukromé použití. Musí být používá 3 hmoždinky no pouze s přiloženým příslušenstvím.
 • Page 21: Nabití Akumulátoru

  Montáž aku koštěte • Nepokoušejte se akumulátor kvůli nabíjení demontovat. Čísla před jednotlivými kroky se vztahují k • Nepokoušejte se otevírat pouzdro vyobrazením na rozkládací straně. akumulátoru nebo akumulátor rozmontovat, mohli byste jej zničit. Smontujte násadu tak, že do sebe zasunete 3 části a otáčením je zašroubujete.
 • Page 22 Uložení Čištění kartáčového válečku: Jestliže by se kartáčový váleček již neotáčel, proto že se na něm nashromáždily hrubé nečistoty nebo Použijte držák na stěnu, který je součástí dodávky, k vlákna, postupujte takto: praktickému a úspornému uložení. Použijte držák také při nabíjení. •...
 • Page 23: Likvidace Baterií

  Likvidace baterií! Servis Česká republika Baterie se nesmí v žádném případě házet do běž Tel.: 800143873 ného domovního odpadu. Každý spotřebitel E Mail: kompernass@lidl.cz má ze zákona povinnost odvezdat baterie/akumu látory v komunální sběrně ( v obci nebo v městské Dovozce části) nebo v prodejně.
 • Page 24: Účel Použitia

  Metla na akumulátor Obsah Metla na akumulátor Účel použitia Nabíjačka s káblom Rukoväť (3 prvky) Táto mechanická metla je určená na zametanie su Nástenný držiak chých nečistôt v suchých uzavretých priestoroch a 3 skrutky výlučne na používanie v súkromnej oblasti. Prístroj 3 hmoždinky sa môže používať...
 • Page 25: Nabíjanie Batérie

  Zostavovanie mechanickej metly Pozor: • Používajte len priloženú nabíjačku Čísla pred krokmi postupu sa týkajú obrázkov na 200 mA). Iné nabíjačky by mohli prístroj rozkladacej strane. neopraviteľne poškodiť! Rúčku metly zložíte tak, že zapojíte do seba 3 • Používajte prístroj len s priloženou batériou. Inak časti a otáčaním ich upevníte.
 • Page 26 Čistenie • Teraz natiahnite pohonný remeň na pohonné koliesko valca s kefami. • Nasaďte kryt kefového kotúča, tak že najskôr do Ako vyčistiť nádobu na zachytávanie drážok zasuniete najskôr spodné výstupky a kryt nečistôt: následne pritlačíte zvrchu. Aby ste udržali výkonnosť mechanickej metly, Pozor: vyprázdňujte nádobu na zachytávanie nečistôt po každom použití.
 • Page 27: Záruka A Servis

  Likvidácia Záruka a servis Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzuj- Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu te do normálneho domového odpadu. nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred ex Tento výrobok podlieha európskej pedíciou dôkladne vyskúšaný. Uschovajte si, pro smernici 2002/96/EC.

Table of Contents