Download  Print this page

AEG BS12C Original Instructions Manual page 24

Hide thumbs

Advertisement

MŰSZAKI ADATOK
Furat-ø acélba ................................................................................
Furat-ø fába ....................................................................................
Facsavar (előfúrás nélkül) ..............................................................
Üresjárati fordulatszám...................................................................
Forgatónyomaték
furat fában *1 ...............................................................................
furat acélban *1 ...........................................................................
Statikus blokkoló mozgás ..............................................................
Csavarozási kapacitás egy töltéssel (1,5 Ah): *2
5x60 puhafába .............................................................................
6x80 puhafába .............................................................................
Akkumulátor feszültség ..................................................................
Súly akkumulátorral ........................................................................
Zaj-/Vibráció-információ
A közölt értékek megfelelnek az EN 60 745 szabványnak.
A készülék munkahelyi zajszintje tipikusan:
Hangnyomás szint (K = 3 dB(A)) ..................................................
A zajszint munkavégzés közben átlépheti a 85 dB (A) értéket.
Hallásvédő eszköz használata ajánlott!
Összesített rezgésértékek (három irány vektoriális összege) az
EN 60745-nek megfelelően meghatározva.
ah rezegésemisszió érték
Fúrás fémben ..............................................................................
K bizonytalanság .........................................................................
Csavarozás .................................................................................
K bizonytalanság .........................................................................
Feszültségtartomány ......................................................................
Töltőáram gyorstöltésnél ................................................................
Szinten tartó töltés ..........................................................................
Töltési idő Li-Ion 1,5 Ah ..................................................................
Súly hálózati kábel nélkül ...............................................................
*1 Az AEG N 877318 szabvány szerint mérve
*2 A közölt adatok irányértékek. Ezektől a tényleges értékek az anyag és a csavar minőségének függvényében eltérhetnek.
*3
80%
FIGYELMEZTETÉS
A jelen utasításokban megadott rezgésszint értéke az EN 60745-ben szabályozott mérési eljárásnak megfelelően került
lemérésre, és használható elektromos szerszámokkal történő összehasonlításhoz. Az érték alkalmas a rezgésterhelés
előzetes megbecsülésére is.
A megadott rezgésszint-érték az elektromos szerszám legfőbb alkalmazásait reprezentálja. Ha az elektromos szerszámot
azonban más alkalmazásokhoz, eltérő használt szerszámokkal vagy nem elegendő karbantartással használják, a rezgésszint
értéke eltérő lehet. Ez jelentősen megnövelheti a rezgésterhelést a munkavégzés teljes időtartama alatt.
A rezgésterhelés pontos megbecsüléséhez azokat az időket is figyelembe kell venni, melyekben a készülék lekapcsolódik,
vagy ugyan működik, azonban ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti a rezgésterhelést a munkavégzés
teljes időtartama alatt.
Határozzon meg további biztonsági intézkedéseket a kezelő védelmére a rezgések hatása ellen, például: az elektromos és a
használt szerszámok karbantartásával, a kezek melegen tartásával, a munkafolyamatok megszervezésével.
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden biztonsági
útmutatást és utasítást, a mellékelt brosúrában találhatókat
is. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása
áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez
vezethet.
Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket
az előírásokat.
KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
A készüléket a szigetelt markolatfelületeket fogva tartsa, ha
olyan munkálatokat végez, melyeknél a vágószerszám rejtett
elektromos vezetékekbe vagy saját vezetékébe ütközhet. Ha
a berendezés egy feszültség alatt álló vezetékhez ér, a
berendezés fémrészei szintén feszültség alá kerülhetnek és
áramütéshez vezethetnek.
Viseljen hallásvédőt. A zajhatás a hallás elvesztését
eredményezheti.
A munka közben keletkezett forgácsokat, szilkánkokat,
törmeléket, stb. csak a készülék teljes leállása után szabad a
munkaterületről eltávolítani.
Falban, födémben, aljzatban történő fúrásnál fokozottan ügyelni
kell az elektromos-, víz- és gázvezetékekre.
Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell
venni a készülékből.
46
MAGYAR
BS12C
LL1230
............................. 10 mm
............................. 20 mm
............................... 6 mm
........................ 0-575 min
-1
............................ 9,3 Nm
.......................... 18,5 Nm
............................. 15 Nm
............................... 141
................................ 37
............................. 12 V
............................ 1,1 kg
............................. 75 dB (A)
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
......................... < 2,5 m/s
2
............................ 1,3 m/s
2
................................. ................................... 12 V
................................. .................................. 3,0 A
................................. ........................ max. 500 mA
................................. ............................. ca. 30 min *3
................................. ................................. 466 g
A használt akkumulátort ne dobja tűzbe vagy a háztartási
szemétbe. Tájékozódjon a szakszerű megsemmisítés helyi
lehetőségeiről.
Az akkumulátort ne tárolja együtt fém tárgyakkal. (Rövidzárlat
veszélye).
Az "Accu PCLS" elnevezésű rendszerhez tartozó
akkumulátorokat kizárólag a rendszerhez tartozó töltővel töltse
fel. Ne használjon más rendszerbe tartozó töltőt.
Akkumulátor sav folyhat a sérült akkumulátorból extrém terhelés
alatt, vagy extrém hő miatt. Ha az akkumulátor sav a bőrére
kerül azonnal mossa meg szappanos vízzel. Szembe kerülés
esetén folyóvíz alatt tartsa a szemét minimum 10 percig és
azonnal forduljon orvoshoz.
A töltővel a következő típusú akkuk tölthetők:
Feszültség
Akkumulátor
Névleges
típusa
kapacitás
12 V
L1215
<=1,5 Ah
A töltővel kizárólag utántöltésre alkalmas akkumulátort szabad
tölteni.
Ügyeljen arra, hogy a töltő aknájába ne kerüljön semmilyen fém
tárgy, mert ez rövidzárlatot okozhat.
Az akkumulátort, töltőt nem szabad megbontani és kizárólag
száraz helyen szabad tárolni. Nedvességtől óvni kell.
Ezért nem szabad áramot vezető tárggyal a készülékbe nyúlni.
Sérült akkumulátort nem szabad tölteni, hanem ki kell cserélni.
Használat előtt a készüléket, hálózati csatlakozó- és
hoszabbítókábeleket, valamint a csatlakozódugót sérülés és
esetleges elhasználódás szempontjából felül kell vizsgálni és
szükség esetén szakemberrel meg kell javíttatni.
A készüléket nem korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességekkel rendelkező, ill. tapasztalattal és/vagy
ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a
gyermekeket is) általi használatra tervezték, hacsak nem azok
egy a biztonságukért illetékes személy felügyelete alatt állnak,
vagy utasításokat kaptak e személytől a készülék kezelésére
vonatkozóan.
A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítására, hogy ne
játszanak a készülékkel.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az akkumulátoros fúró-csavarozó készülék általánosan
használható fúráshoz és csavarozáshoz.
A gyorstöltővel a „System Accu PCLS" rendszerbe tartozó
feszültségű akkumulátorokat lehet feltölteni.
A készüléket kizárólag az alábbiakban leírtaknak megfelelően
szabad használni.
HÁLÓZATI CSATLAKOZTATÁS LL1230
A készüléket csak egyfázisú váltóáramra és a teljesítménytáblán
megadott hálózati feszültségre csatlakoztassa. A csatlakoztatás
védőérintkező nélküli dugaszolóaljzatokra is lehetséges, mivel a
készülék felépítése II. védettségi osztályú.
CE-AZONOSSÁGI NYILATKOZAT
Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen termék
megfelel a következő szabványoknak vagy szabványossági
dokumentumoknak: EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
60335, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50 366, a 98/37/EK,
89/336/EGK irányelvek határozataival egyetértésben, 98/37/EC,
2004/108/EC, 2006/95/EC.
Winnenden, 2007-10-09
Manager Product Development
AKKUK
Új akkumulátor a teljes kapacitást 4-5 töltési/lemerülési ciklus
után éri el. A hosszabb ideig üzemen kívül lévő akkumulátort
használat előtt ismételten fel kell tölteni.
50°C feletti hőrmérsékletnél csökkenhet az akkumulátor
teljesítménye. Kerülni kell a túlzottan meleg helyen vagy napon
történő hosszabb idejű tárolást.
A töltő és az akkumulátor csatlakozóit mindig tisztán kell tartani.
AKKU-TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM
Az akkucsomag olyan túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik,
mely védi az akkut a túlterhelés ellen, és hosszú élettartamot
biztosít.
Rendkívül erős igénybevétel esetén az akkuelektronika
automatikusan lekapcsolja a gépet. A további munkavégzéshez
a gépet ki-, majd ismét be kell kapcsolni. Ha a gép nem indul el
ismét, akkor lehetséges, hogy az akkucsomag lemerült és azt
újból fel kell tölteni a töltőben.
JELLEGZETESSÉGEK
Miután az akkumulátort behelyezte a töltő nyílásba, az
Cellák
akkumulátor automatikusan feltöltődik. (a piros LED
száma
folyamatosan világít, a zöld LED villog).
3
Ha egy meleg, vagy hideg akkumulátort helyez a töltőre ( sárga
lámpa), a töltés automatikusan elkezdődik, miután az
akkumulátor elérte a megfelelő töltési hőmérsékletet
(Li-Ion 0°C...60°C).
A töltési idő az akkumulátor hőmérsékletétől, a töltés szükséges
gyakoriságától és az akkumulátor kapacitásától függően
változhat.
Ha a töltés befejeződött, a töltő átkapcsol a "lassú" töltésre, hogy
így elérje az akkumulátor teljes kapacitását (a zöld kontroll
lámpa folyamatosan világít)
A töltés befejeződése után nem szükséges az akkumulátort
eltávolítani. Az akkumulátort tárolhatja ideiglenesen a töltőn a
túltöltés veszélye nélkül.
Ha mindkét LED egyidejűleg villog, vagy az akkumulátor nincs
teljesen feltolva, vagy meghibásodott az akkumulátor ill. a
töltőkészülék. Adott esetben biztonsági okokból azonnal
helyezzük üzemen kívül a töltőkészüléket és az akkumulátort, és
ellenőriztessük őket egy AEG vevőszolgálatnál.
KARBANTARTÁS
A sérült hálózati csatlakozókábelt az illetékes AEG szervízzel kell
kicseréltetni, miután a cseréhez speciális szerszám szükséges.
Javításhoz, karbantartáshoz kizárólag AEG alkatrészeket és
tartozékokat szabad használni. A készülék azon részeinek
cseréjét, amit a kezelési útmutató nem engedélyez, kizárólag a
javításra feljogosított márkaszervíz végezheti. (Lásd a
szervízlistát)
Szükség esetén a készülékek robbantott ábráját - a készülék
típusa és tízjegyű azonosító száma alapján a területileg illetékes
AEG márkaszervíztől vagy közvetlenül a gyártótól (AEG
Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,
Germany) lehet kérni.
SZIMBÓLUMOK
Azokat a tartozékokat, amelyek gyárilag nincsenek
a készülékhez mellékelve, külön lehet megrendelni.
Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az
akkumulátort ki kell venni a készülékből.
Rainer Kumpf
A készülék kizárólag zárt térben történő használatra
alkalmas és semmiképpen sem szabad esőnek
kitenni.
Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja a
háztartási szemétbe!
A használt villamos és elektronikai készülékekrol
szóló 2002/96/EK irányelv és annak a nemzeti
jogba való átültetése szerint az elhasznált
elektromos kéziszerszámokat külön kell gyujteni, és
környezetbarát módon újra kell hasznosítani.
A csereakkut tilos tűzbe dobni!
Sérült akkumulátort nem szabad tölteni, hanem ki
kell cserélni.
Kérjük alaposan olvassa el a
tájékoztatót mielőtt a gépet használja.
MAGYAR
47

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

L1215Ll1230