Download  Print this page

Ο∆Ηγιεσ Χρησησ - Makita 4304 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
14. Μερικά υλικά περιέχουν χηµικά που µπορεί να
είναι τοξικά. Προσέχετε να αποφύγετε εισπνοή
σκ νης και δερµατική επαφή. Ακολουθείτε τα
δεδοµένα ασφάλειας του προµηθευτή υλικών.
15. Πάντοτε χρησιµοποιείτε τη σωστή προσωπίδα/
αναπνευστήρα σε σχέση µε το υλικ
εφαρµογή στην οποία εργάζεστε.
ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ή αµέλεια να ακολουθήσετε τους
καν νες ασφάλειας που διατυπώνονται σ'αυτ
εγχειρίδιο οδηγιών µπορεί να προκαλέσει σοβαρ
προσωπικ τραυµατισµ .
Επιλογή τρ που κοπής (Εικ. 3)
Αυτ το µηχάνηµα µπορεί να λειτουργήσει σε κίνηση κοπής περιστροφική ή ευθεία γραµµή.
Για αλλαγή της τρ που κοπής, απλά γυρίστε τον µοχλ στην επιθυµητή θέση τρ που κοπής. Αναφερθείτε
στον παρακάτω πίνακα για να επιλέξετε τον τρ πο κοπής.
Θέση
Κίνηση κοπής εύθεία γραµµή
0
Κίνηση κοπής µικρή
I
περιστροφική
Κίνηση κοπής µέτρια
II
περιστροφική
Κίνηση κοπής µεγάλη
III
περιστροφική
Γύρισµα του διακ πτη στο ΟΝ και OFF
Για 4304 (Εικ. 4)
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Πριν βάλετε το καλώδιο στο ρεύµα, πάντοτε
ελέγχετε να δείτε
ενεργοποιείται κανονικά και επανέρχεται στη θέση
OFF ταν ελευθερώνεται.
Για το άναµµα πατήστε τη σκανδάλη, για το σβήσιµο
αφήστε την σκανδάλη.
Για 4305 (Εικ. 5)
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Πριν συνδέσετε στο ρεύµα το εργαλείο, πάντοτε
ελέγχετε να δείτε
τι ο διακ πτης ενεργοποιείται
κατάλληλα.
Για να ανάψετε το εργαλείο, σύρτε το µοχλ
διακ πτη προς τα εµπρ ς. Για να σβήσετε το
εργαλείο, σύρτε το µοχλ διακ πτη προς τα πίσω.
Συνεχής λειτουργία (Εικ. 4)
Μ νο για 4304
Πατήστε τη σκανδάλη και ταυτ γχρονα µετατοπίστε
το µοχλ κλειδώµατος προς τα πίσω. Για ανάκληση
της θέσης κλειδώµατος, πατήστε τη σκανδάλη και
αφήστε την.
και την
Κίνηση κοπής
τι η σκανδάλη διακ πτη
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τοποθέτηση και αφαίρεση της λεπίδας πριονιού
(Εικ. 1 και 2)
Σηµαντικ :
Πάντοτε βεβαιώνεστε τι το µηχάνηµα είναι κλειστ
και
το
καλώδιο
τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τη λεπίδα.
Για να τοποθετήσετε την λεπίδα, χαλαρώστε τη βίδα
στο συγκρατητή λεπίδας. Με τα δ ντια της λεπίδας
προς τα εµπρ ς, βάλτε τη λεπίδα στο συγκρατητή
το
σο βαθειά πηγαίνει. Βεβαιωθείτε τι η πίσω άκρη
της λεπίδας προσαρµ ζεται στον κύλινδρο. Μετά
σφίξτε τη βίδα για να στερεώσετε τη λεπίδα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Ευκαιριακά λιπαίνετε τ ν κύλινδρο.
Για κοπή µαλακού χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα και
πλαστικών.
Για καθαρές κοπές σε ξύλο και καπλαµά.
Για κοπή µαλακού χάλυβα, αλουµινίου και σκληρού
ξύλου.
Για κοπή ξύλου και καπλαµά.
Για γρήγορη κοπή αλουµινίου και µαλακού χάλυβα.
Κίνηση κοπής µεγάλη περιστροφική Για γρήγορη κοπή
ξύλου και καπλαµά.
Καντράν ρύθµισης ταχύτητας (Εικ. 4 για 4304 και
Εικ. 5 για 4305)
Η ταχύτητα του µηχανήµατος µπορεί να ρυθµιστεί
µεταξύ 500 και 3.000 διαδροµών εµβ λου ανά λεπτ
γυρίζοντας το καντράν ρύθµισης. Το καντράν είναι
διαβαθµισµένο απ
και 6 (υψηλ τερη ταχύτητα). Ανατρέξτε στον πίνακα
παρακάτω για επιλογή της κατάλληλης ταχύτητας
για το τεµάχιο εργασίας που θα κ ψετε. Παρ λα
αυτά η κατάλληλη ταχύτατα µπορεί να διαφέρει
ανάλογα µε τον τύπο του πάχους του τεµαχίου
εργασίας.
Γενικά,
επιτρέπουν γρηγορ τερη κοπή αντικειµένων αλλά η
ωφέλιµη ζωή της λεπίδας θα µειωθεί.
Τεµάχιο εργασίας
για κοπή
Ξύλο
Μαλακ ατσάλι
Ανοξείδωτο ατσάλι
Αλουµίνιο
Πλαστικά
ρεύµατος
βγαλµένο
Εφαρµογές
1 (χαµηλ τερη ταχύτητα) εώς
υψηλ τερες
Αριθµ ς στο καντράν
ρύθµισης
5 – 6
3 – 6
3 – 4
2 – 3
1 – 4
πριν
ταχύτητες
39

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita 4304

This manual is also suitable for:

4305