Download  Print this page

Tekniska Data - Makita 4304 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
1
Skruv
2
Sexkantsnyckel
3
Lossa
4
Klinghållare
5
Figursågsklinga
6
Rulle
7
Knapp
8
Ratt för varvtalsreglering
9
Spärrknapp
10 Strömbrytare

TEKNISKA DATA

Modell
Slaglängd .....................................................................................26 mm
Sågningskapacitet
Trä .............................................................................................135 mm
Mjukt stål ..................................................................................10 mm
Aluminium .................................................................................20 mm
Slag per minut .............................................................................500 – 3 000
Total längd ...................................................................................249 mm
Nettovikt .......................................................................................2,3 kg
• På grund av det kontinuerliga programmet för forskning
och utveckling, kan här angivna tekniska data ändras
utan föregående meddelande.
• Observera! Tekniska data kan variera i olika länder.
Strömförsörjning
Maskinen får endast anslutas till nät med samma spän-
ning som anges på typplåten och kan endast köras med
enfas växelström. Den är dubbelisolerad i enlighet med
europeisk standard och kan därför anslutas till vägguttag
som saknar skyddsjord.
Säkerhetstips
För din egen säkerhets skull, bör du läsa igenom de
medföljande säkerhetsföreskrifterna.
SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER
GLÖM INTE att strikt följa maskinens säkerhetsan-
visningar ÄVEN efter det att du blivit van att använda
sticksågen. Felaktig användning av denna maskin
kan leda till allvarliga personskador.
1.
Håll maskinerna i de isolerade greppytorna vid
arbete där maskinen kan råka skada dolda elka-
blar eller den egna sladden. Kontakt med en
strömförande kabel kommer att göra maskinens
metalldelar strömförande vilket kan ge använda-
ren en stöt.
2.
Använd exempelvis tvingar för att fästa arbets-
stycket i en stabil arbetsbänk eller motsvarande.
Om du håller i arbetsstycket med handen eller
lutar det mot kroppen kan du förlora kontrollen
över maskinen.
3.
Använd alltid skyddsglasögon eller visir. Vanliga
(sol)glasögon har INTE säkerhetsglas.
4.
Undvik att såga i spikar. Kontrollera arbets-
stycket före arbetets början, och ta bort alla spi-
kar du hittar innan du börjar såga.
5.
Såga inte överdimensionerade arbetsstycken.
6.
Kontrollera att du har tillräcklig frigång under
arbetsstycket, så att sågbladet inte slår emot
golvet, arbetsbänken e.d.
Förklaring av allmän översikt
11 Strömbrytare
12 Ratt för varvtalsreglering
13 Bottenplatta
14 Såglinje
15 Bult
16 Kryssformat spår
17 Gradskala
18 Motorkåpans kant
19 Starthål
20 Bottenplatta av plast
7.
8.
9.
10. Lämna inte verktyget med motorn igång. Använd
11. Stäng alltid av strömmen, och vänta tills bladet
12. Vidrör inte bladet eller arbetsstycket omedelbart
13. Kör inte maskinen obelastad i onödan.
14. Vissa material innehåller kemikalier som kan
15. Använd alltid ett munskydd eller andningsmask
SPARA DESSA ANVISNINGAR.
VARNING:
OVARSAM hantering eller användning som inte följer
säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning kan
orsaka allvarliga personskador.
21 Splitterskydd
22 Riktlinjal
23 Gängad knopp
24 Cirkellinjal
25 Stift
26 Passa in i spåren
27 Plastskydd
28 Dammsugarmunstycke
4304
Håll i verktyget stadigt.
Se till att sågklingan inte är i kontakt med
asbetsstycket innan strömbrytaren trycks in.
Håll händerna på avstånd från rörliga delar.
verktyget endast när det hålls i händerna.
har stannat helt, innan bladet tas bort från
arbetsstycket.
efter arbetets slut; de kan vara extremt heta och
orsaka brännskador.
vara giftiga. Se till att du inte andas in damm
eller får det på huden. Följ anvisningarna i leve-
rantörens materialsäkerhetsblad.
med ett filter som är avsett för det material som
du arbetar med.
4305
26 mm
135 mm
10 mm
20 mm
500 – 3 000
285 mm
2,3 kg
29

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita 4304

This manual is also suitable for:

4305