Download  Print this page

Technische Gegevens; Aanvullende Veiligheidsvoorschriften - Makita 4304 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
1
Schroef
2
Inbussleutel
3
Losdraaien
4
Zaagbladhouder
5
Figuurzaagblad
6
Rol
7
Knop
8
Snelheidsregelknop
9
Vergrendelknop
10 Trekschakelaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Model
Slaglengte ....................................................................................26 mm
Zaagcapaciteiten
Hout ..........................................................................................135 mm
Zacht staal ................................................................................10 mm
Aluminium .................................................................................20 mm
Slagen per minuut .......................................................................500 – 3 000
Totale lengte ................................................................................249 mm
Netto gewicht ...............................................................................2,3 kg
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land
tot land verschillen.
Stroomvoorziening
Het gereedschap mag alleen worden aangesloten op
een stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op
de naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom
worden gebruikt. Het gereedschap is dubbel-geïsoleerd
volgens de Europese standaard en kan derhalve ook op
een niet-geaard stopcontact worden aangesloten.
Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids-
voorschriften nauwkeurig op te volgen.
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van com-
fort en bekendheid met het gereedschap (na veelvul-
dig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften
van de decoupeerzaag altijd strikt in acht. Bij onvei-
lig of verkeerd gebruik van het elektrisch gereed-
schap, bestaat de kans op ernstig persoonlijk letsel.
1.
Houd elektrisch gereedschap vast aan het geïso-
leerde oppervlak van de handgrepen wanneer u
werkt op plaatsen waar het zaaggereedschap
met verborgen bedrading of zijn eigen snoer in
aanraking kan komen. Door contact met onder
spanning staande draden, zullen de niet-geïso-
leerde metalen delen van het gereedschap onder
spanning komen te staan zodat de gebruiker een
elektrische schok kan krijgen.
Verklaring van algemene gegevens
11 Aan/uit schakelaar
12 Snelheidsregelknop
13 Grondplaat
14 Zaaglijn
15 Bout
16 Kruisvormige sleuf
17 Schaalverdelingen
18 Rand van motorhuis
19 Begingat
20 Plastic grondplaat
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Schakel altijd het gereedschap uit als u weg
11. Schakel altijd uit en wacht tot het zaagblad volle-
12. Raak onmiddellijk na gebruik het zaagblad of het
13. Laat het gereedschap niet onnodig onbelast
14. Sommige materialen bevatten chemische stoffen
21 Anti-splinter inrichting
22 Trekgeleider
23 Schroefknop
24 Cirkelgeleider
25 Pen
26 Pas het scherm in de
inkepingen
27 Plastic scherm
28 Vacuümkop
4304
Gebruik klemmen of een andere praktische
methode om het werkstuk op een stabiele onder-
grond te bevestigen en ondersteunen. Als u het
werkstuk in uw hand of tegen uw lichaam
geklemd houdt, is het onvoldoende stabiel en
kunt u de controle erover verliezen.
Draag altijd een veiligheidsbril. Een gewone bril
of een zonnebril is GEEN veiligheidsbril.
Vermijd het zagen op spijkers. Inspecteer het
werkstuk vooraf op de aanwezigheid van spij-
kers en verwijder deze voordat u met het werk
begint.
Ook niet voor het zagen van zeer grote werkstuk-
ken.
Controleer vooraf of er voldoende vrije ruimte is
achter het werkstuk om te voorkomen dat het
zaagblad tegen een vloer, een
stoot.
Houd het gereedschap stevig vast.
Zorg ervoor dat het zaagblad niet in contact is
met het werkstuk voordat u de spanning inscha-
kelt.
Houd uw handen uit de buurt van de bewegende
delen.
moet. Schakel het gereedschap alleen in als u
het in handen houdt.
dig tot stilstand is gekomen, alvorens het
gereedschap van het werkstuk te verwijderen.
werkstuk niet aan, aangezien het nog gloeiend
heet kan zijn en brandwonden kan veroorzaken.
draaien.
die vergiftig kunnen zijn. Vermijd inademing van
stof en contact met de huid. Volg de veiligheids-
instructies van de leverancier van het materiaal.
4305
26 mm
135 mm
10 mm
20 mm
500 – 3 000
285 mm
2,3 kg
werkbank e.d.
17

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita 4304

This manual is also suitable for:

4305