Download  Print this page

Tekniset Tiedot - Makita 4304 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SUOMI
1
Ruuvi
2
Kuusioavain
3
Löysennä
4
Terän pidin
5
Kuviosahan terä
6
Rulla
7
Vipu
8
Nopeudensäätökehä
9
Lukkovipu
10 Liipaisinkytkin

TEKNISET TIEDOT

Malli
Iskun pituus .................................................................................26 mm
Sahauskyky
Puu ...........................................................................................135 mm
Pehmeä teräs ...........................................................................10 mm
Alumiini .....................................................................................20 mm
Iskua minuutissa ..........................................................................500 – 3 000
Kokonaispituus ............................................................................249 mm
Nettopaino ...................................................................................2,3 kg
• Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidä-
tämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä omi-
naisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
• Huomaa: Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella eri
maissa.
Virransyöttö
Laitteen saa kytkeä ainoastaan virtalähteeseen, jonka
jännite on sama kuin tyyppikilvessä ilmoitettu. Laitetta
voidaan käyttää ainoastaan yksivaiheisella vaihtovirralla.
Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty eurooppalaisten
standardien mukaisesti, ja se voidaan tästä syystä liittää
maadoittamattomaan pistorasiaan.
Turvaohjeita
Oman turvallisuutesi vuoksi lue mukana seuraavat turva-
ohjeet.
ERITYISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA
ÄLÄ anna mukavuuden tai (toistuvan käytön tuotta-
man) kokemuksen tuotteesta korvata kuviosahan tur-
vallisuusohjeiden ehdotonta noudattamista. Jos tätä
sähkötyökalua käytetään turvattomasti tai virheelli-
sesti, seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen.
1.
Tartu sähkötyökaluihin eristetyistä tartuntapin-
noista tehdessäsi töitä, joissa leikkaava kone voi
osua piilossa olevaan johtoon tai omaan virta-
johtoonsa. Jännitteiseen johtoon osuminen saa
koneen metalliosat jännitteisiksi ja aiheuttaa
käyttäjälle sähköiskun.
2.
Kiinnitä ja tue työkappale tukevaan alustaan
puristimilla tai muulla kätevällä tavalla. Työkap-
paleen pitäminen kädessä tai ruumista vasten
jättää sen epävakaaksi ja voi johtaa hallinnan
menettämiseen.
3.
Käytä aina suojalaseja. Tavalliset silmälasit tai
aurinkolasit EIVÄT ole suojalaseja.
4.
Älä leikkaa nauloja. Tutki työkappale ennen työs-
kentelyä ja poista kaikki naulat.
5.
Älä sahaa ylisuuria työkappaleita.
Yleisselostus
11 Vipukytkin
12 Nopeudensäätökehä
13 Alusta
14 Sahauslinja
15 Ruuvi
16 Ristinmuotoinen kolo
17 Asteikko
18 Moottorikotelon reuna
19 Aloitusreikä
20 Muovinen alustalevy
6.
7.
8.
9.
10. Älä jätä konetta käyntiin. Käytä konetta vain
11. Pysäytä kone ja odota kunnes terä pysähtyy täy-
12. Älä koske terään tai työkappaleeseen heti työs-
13. Älä käytä konetta turhaan tyhjäkäynnillä.
14. Jotkin materiaalit sisältävät myrkyllisiä kemikaa-
15. Käytä aina materiaalille ja työlle sopivaa hengi-
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.
VAROITUS:
VÄÄRINKÄYTTÖ tai tässä ohjekirjassa mainittujen
turvaohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheut-
taa vakavan loukkaantumisen.
21 Sälöytymisen estolaite
22 Ohjaustulkki
23 Kierteinen nuppi
24 Pyöröohjain
25 Tappi
26 Sovita koloihin
27 Muovikansi
28 Imuripää
4304
Varmista ennen sahaamista, että työkappaleen
ympärillä on riittävästi tilaa siten, että terä ei osu
lattiaan, höyläpenkkiin tms.
Pitele konetta käsin tukevasti.
Varmista että terä koskettaa työkappaleeseen
vasta koneen käynnistämisen jälkeen.
Pidä kädet loitolla liikkuvista osista.
pidellessäsi sitä tukevasti käsin.
sin, ennen terän nostamista työkappaleesta.
tön jälkeen. Osat voivat olla erittäin lämpimiä ja
polttaa ihoasi.
leja. Vältä hengittämästä pölyä ja varo ihokoske-
tusta.
Noudata
turvallisuusohjeita.
tyssuodatinta/-suojaa.
4305
26 mm
135 mm
10 mm
20 mm
500 – 3 000
285 mm
2,3 kg
materiaalin
toimittajan
35

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita 4304

This manual is also suitable for:

4305