Download  Print this page

Specifikke Sikkerhedsforskrifter - Makita 4304 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DANSK
1
Skrue
2
Unbrakonøgle
3
Løsn
4
Klingeholder
5
Stiksavklinge
6
Styrevalse
7
Knap
8
Hastighedsvælger
9
Låseknap
10 Afbryder
SPECIFIKATIONER
Model
Slaglængde ................................................................................. 26 mm
Skærekapacitet
Træ ........................................................................................... 135 mm
Smedestål ................................................................................ 10 mm
Aluminium ................................................................................. 20 mm
Slagantal per minut ..................................................................... 500 – 3.000
Længde ....................................................................................... 249 mm
Vægt ............................................................................................ 2,3 kg
• Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
• Bemærk: Tekniske data kan variere fra land til land.
Netsspænding
Maskinen må kun tilsluttes den netspænding, der er
angivet på typeskiltet. Maskinen arbejder på enkeltfaset
vekselspænding og er dobbeltisoleret iht. de europæiske
normer og må derfor tilsluttes en stikkontakt uden jordtil-
slutning.
Sikkerhedsforskrifter
For Deres egen sikkerheds skyld bør De sætte Dem ind i
sikkerhedsforskrifterne.

SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

LAD IKKE bekvemmelighed og kendskab til produk-
tet (opnået gennem gentagen anvendelse) forhindre
Dem i nøje at overholde sikkerhedsforskrifterne for
dekupørsaven. Hvis dette el-værktøj anvendes på en
måde, som ikke er sikkerhedsmæssig forsvarlig eller
på en forkert måde, kan resultatet blive alvorlige
kvæstelser.
1.
Hold altid el-værktøj i de isolerede greb, når der
udføres arbejde, hvor den skærende maskine
kan komme i berøring med skjulte ledninger eller
dens egen ledning. Berøring med en "strømfø-
rende" ledning vil gøre maskinens metaldele
"strømførende" og give operatøren stød.
2.
Anvend skruetvinger eller en anden praktisk
måde at fastholde og støtte arbejdsstykket på en
stabil flade. Hvis De holder arbejdsstykket fast
med hånden eller holder det mod kroppen, vil
det blive ustabilt, hvilket kan føre til, at De mister
kontrollen over det.
3.
Anvend altid sikkerhedsbriller eller beskyttelses-
briller. Almindelige briller og solbriller er IKKE
sikkerhedsbriller.
4.
Undgå at save i søm og skruer. Tjek emnet for
søm og skruer og fjern sådanne, før arbejdet
påbegyndes.
26
Illustrationsoversigt
11 Afbryderarm
12 Hastighedsvælger
13 Land
14 Snitlinie
15 Bolt
16 Krydsformet udskæring
17 Gradinddeling
18 Kant på motorhus
19 Starthul
20 Kunststofland
5.
6.
7.
8.
9.
10. Sluk altid værktøjet når det ikke benyttes. Brug
11. Sluk altid værktøjet og vent til klingen er helt
12. Undlad at røre klingen eller emnet umiddelbart
13. Anvend ikke maskinen unødvendigt uden belast-
14. Visse materialer indeholder kemikalier, som kan
15. Anvend altid en korrekt støvmaske/respirator,
GEM DISSE FORSKRIFTER.
ADVARSEL:
MISBRUG eller forsømmelse af at følge de i denne
brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter kan føre
til, at De kommer alvorligt til skade.
21 Antisplint-anordning
22 Støtteføring
23 Kuglegreb
24 Cirkelanslag
25 Stift
26 Pas ind i noterne
27 Plasticskærm
28 Vakuumhoved
4304
Skær ikke i overdimentionerede emner.
Tjek for tilstrækkelig frigang under emnet, så
klingen ikke rammer gulv, arbejdsbænk eller lig-
nende.
Hold maskinen fast med begge hænder.
Vær sikker på at klingen ikke er i kontakt med
emnet, når maskinen tændes.
Hold hænderne borte fra bevægelige dele.
kun værktøjet som håndværktøj.
stoppet, før De fjerner klingen fra emnet.
efter brugen. Klinge og emne kan være meget
varme og forårsage forbrændinger.
ning.
være giftige. Vær påpasselig med ikke at ind-
ånde støv eller få disse materialer på huden.
Følg sikkerhedsforskrifterne fra fabrikanten af
materialet.
som passer til det materiale og den arbejdsme-
tode, De anvender.
4305
26 mm
135 mm
10 mm
20 mm
500 – 3.000
285 mm
2,3 kg

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita 4304

This manual is also suitable for:

4305