Download  Print this page

Makita 4340T Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Jig Saw
GB
UA
Wyrzynarka
PL
Fer str u pendular
RO
Stichsäge
DE
Szúróf rész
HU
Lupienková píla
SK
Elektronická p ímo ará pila s p edkyvem
CZ
4340T
4340CT
4340FCT
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBS UGI
MANUAL DE INSTRUC IUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita 4340T

 • Page 1 Jig Saw INSTRUCTION MANUAL Wyrzynarka INSTRUKCJA OBS UGI Fer str u pendular MANUAL DE INSTRUC IUNI Stichsäge BEDIENUNGSANLEITUNG Szúróf rész HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Lupienková píla NÁVOD NA OBSLUHU Elektronická p ímo ará pila s p edkyvem NÁVOD K OBSLUZE 4340T 4340CT 4340FCT...
 • Page 2 001906 001907 001908 001909 001910 001911 001912 001913 001914 001915 001916 001917 001918 001919 001920...
 • Page 3 001921 001922 001923 001924 001925 001926 001927 004446 004447 004448 001928 001929...
 • Page 4: Specifications

  10-1. Base 18-2. Hose for vacuum cleaner 27-2. Anti-splintering device 10-2. Bolt 19-1. Rip fence 10-3. Hex wrench 20-1. Bolt SPECIFICATIONS Model 4340T 4340CT 4340FCT Length of stroke 26 mm 26 mm 26 mm Wood 135 mm (* 110 mm)
 • Page 5: Specific Safety Rules

  Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 injury. 8JD, ENGLAND Responsible manufacturer: FUNCTIONAL DESCRIPTION Makita Corporation Anjo Aichi Japan GEB016-1 CAUTION: SPECIFIC SAFETY RULES Always be sure that the tool is switched off and •...
 • Page 6: Operation

  ASSEMBLY To start the tool, simply pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop. For continuous operation, pull the switch trigger and CAUTION: then push in the lock button. Always be sure that the tool is switched off and •...
 • Page 7: Metal Cutting

  Loosen the bolt on the back of the base with the hex side of the base. wrench. Move the base so that the bolt is positioned in Then connect a Makita vacuum cleaner to the dust the center of the bevel slot in the base. nozzle.
 • Page 8: Maintenance

  If you need any assistance for more details regarding Install the guide rail adapter on the rail of the guide rail. these accessories, ask your local Makita Service Center. Insert the rule bar into the square hole of the guide rail Jig saw blades •...
 • Page 9 24-2. 6-1. 12-3. 25-1. 7-1. 13-1. 25-2. 7-2. 16-1. 25-3. 8-1. 16-2. 26-1. 8-2. 18-1. 26-2. 10-1. 18-2. 27-1. 10-2. 19-1. 27-2. 4340T 4340CT 4340FCT (* 110 2800 800 - 2800 800 - 2800 • • END201-2 ENE019-1 ENF002-1 2002/96/EC...
 • Page 10 ENG004-2 (A). (A). (A). EN60745. ENH101-5 ; 4340T,4340CT,4340FCT EN60745, EN55014, EN61000 89/336/EEC, 98/37/EC. CE2005 000087 MK15 8JD, GEB016-1...
 • Page 11 • Д а а а Н а Д а 4 - 5 Fig.1 М' а а 3 - 5 Н а а а 3 - 4 А 3 - 5 П а а а 1 - 4 006581 • В а...
 • Page 12 Fig.4 • Fig.9 • • • • 0° 45° ( Fig.10 . V- Fig.5 Fig.11 Fig.12 • Fig.13 Fig.6 • Fig.7 Fig.14 Fig.8 • •...
 • Page 13 Fig.21 Fig.22 Fig.15 Fig.16 Fig.17 B-17, B-18, • B-26 B-27 Fig.23 Makita Fig.18 • Fig.24 Fig.25 • B-8, B-13, • B-16, B-17 Fig.19 Fig.26 Fig.20...
 • Page 14 Fig.27 • • " ", " ". • " ", " ". • • • • • • • • •...
 • Page 15 27-2. Urz dzenie chroni ce przed 10-2. ruba 19-1. Prowadnica wzd u na rozszczepem 10-3. Klucz sze ciok tny 20-1. ruba SPECYFIAKCJE Model 4340T 4340CT 4340FCT D ugo skoku 26 mm 26 mm 26 mm Drewno 135 mm (* 110 mm)
 • Page 16: Opis Dzia Ania

  14. Niektóre materia y zawieraj substancje Producent odpowiedzialny: chemiczne, które mog by toksyczne. Unika Makita Corporation Anjo Aichi Japan (Japonia) wdychania i kontaktu ze skór . Przestrzega GEB016-1 przepisów bezpiecze stwa podanych przez dostawc materia ów. Szczególne zasady 15. Powinno si...
 • Page 17 UWAGA: Zastosowania Pozycja Funkcja cięcia Pokr t o regulacji pr dko ci mo na maksymalnie • Do cięcia miękkiej stali, stali obróci do pozycji 5 i z powrotem do pozycji 1. Nie nierdzewnej i tworzyw sztucznych Funkcja cięcia wolno próbowa obróci go na si poza pozycj 5 prostego Do czystego cięcia drewna...
 • Page 18 Przy wyjmowaniu brzeszczotu nale y zachowa Polu ni sworze znajduj cy si z ty u podstawy za • ostro no , aby si nie pokaleczy ostrzem pomoc klucza sze ciok tnego. Przesun podstaw brzeszczotu lub ostrymi kraw dziami przeci tego tak, aby ruba znajdowa a si rodku wlotu...
 • Page 19 Nast pnie nale y pod czy odkurzacz firmy Makita do czystych ci dyszy odpylania. Aby zainstalowa adapter relingu prowadz cego, nale y Rys.18...
 • Page 20 BEZPIECZE STWA NIEZAWODNO CI wyrobu, naprawy, wymiana szczotek w glowych oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny by wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wy cznie przy u yciu cz ci zamiennych Makita. AKCESORIA (WYPOSA ENIE DODATKOWE) UWAGA: Zaleca si stosowanie wymienionych akcesoriów i •...
 • Page 21 18-1. Duz de praf 27-1. Talp 10-1. Talp 18-2. Furtun pentru aspirator 27-2. Dispozitiv anti-a chiere 10-2. Bol 19-1. Rigl de ghidare SPECIFICA II Model 4340T 4340CT 4340FCT Lungimea cursei 26 mm 26 mm 26 mm Lemn 135 mm (* 110 mm)
 • Page 22: Geb016-1

  P STRA I ACESTE Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ANGLIA INSTRUC IUNI Produc tor: Makita Corporation Anjo Aichi Japan AVERTISMENT: GEB016-1 Utilizarea necorespunz toare sau nerespectarea REGULI SPECIALE DE regulilor din manualul de instruc iuni poate cauza...
 • Page 23 Ac ionarea întrerup torului Aprinderea l mpilor Fig.2 Numai pentru 4340FCT ATEN IE: ATEN IE: Înainte de a bran a ma ina la re ea, verifica i dac • Nu privi i direct în raza sau în sursa de lumin . •...
 • Page 24 Canelura în V de pe carcasa angrenajului indic dreapt a t lpii. unghiul de înclinare prin grada ii. Apoi strânge i ferm Apoi conecta i la duza de praf un aspirator Makita. bol ul pentru a fixa talpa. Fig.18 Fig.11...
 • Page 25: Între Inere

  Apoi trebuie s fie efectuate numai la Centrele de service deplasa i talpa complet înainte. autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. NOT : ACCESORII Folosi i întotdeauna pânzele nr. B-17, B-18, B-26 •...
 • Page 26: Technische Daten

  8-2. Fuß 18-1. Absaugstutzen 27-1. Fuß 10-1. Fuß 18-2. Schlauch für Staubsauger 27-2. Splitterschutz 10-2. Schraube 19-1. Parallelanschlag TECHNISCHE DATEN Modell 4340T 4340CT 4340FCT Hubhöhe 26 mm 26 mm 26 mm Holz 135 mm (* 110 mm) 135 mm 135 mm Max.
 • Page 27 Blatt oder das Werkstück. Diese können 8JD, ENGLAND extrem heiß sein und zu Verbrennungen Verantwortlicher Hersteller: führen. Makita Corporation Anjo Aichi Japan 13. Lassen Sie das Werkzeug nicht unnötig ohne GEB016-1 Last laufen. 14. Manche Materialien enthalten Chemikalien, die Besondere giftig sein können.
 • Page 28: Montage

  FUNKTIONSBESCHREIBUNG in Richtung der Zahl 5 gedreht wird; wird es in Richtung der Zahl 1 gedreht, verringert sich die Geschwindigkeit. Wählen anhand Tabelle geeignete ACHTUNG: Geschwindigkeit für das zu schneidende Werkstück. Die Überzeugen Sie sich immer vor dem Einstellen • entsprechende Geschwindigkeit kann von der Art und des Werkzeugs oder der Kontrolle seiner Funktion, der Dicke des Werkstücks abhängen.
 • Page 29 Montage und Demontage des Sägeblatts Werkstück und bewegen Sie das Werkzeug langsam entlang der markierten Schnittlinie nach vorn. Schieben Abb.4 Sie das Werkzeug bei Kurvenschnitten sehr langsam ACHTUNG: vor. Entfernen Sie stets alle Splitter und sonstiges • Fremdmaterial Sägeblatt Gehrungsschnitt Sägeblatthalter.
 • Page 30 Der Absaugstutzen kann an auf der linken oder der Loch im Gleitschuh ein. Sichern Sie die Schraube mit rechten Seite des Gleitschuhs befestigt werden. dem Sechskantschlüssel. Schließen Sie dann einen Makita-Staubsauger an den Absaugstutzen an. Abb.24 Bringen Sie den Führungsschienenadapter an der Leiste Abb.18...
 • Page 31: Wartung

  Wartungen und Einstellungen von den autorisierten Servicestellen der Firma Makita und unter Verwendung der Ersatzteile von Makita durchgeführt werden. ZUBEHÖR ACHTUNG: Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • beschrieben ist, empfehlen folgende Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze...
 • Page 32: Részletes Leírás

  27-1. Alaplemez 10-1. Alaplemez 18-2. Cs porszívóhoz 27-2. Felszakadásgátló 10-2. Fejescsavar 19-1. Párhuzamvezet 10-3. Imbuszkulcs 20-1. Fejescsavar RÉSZLETES LEÍRÁS Modell 4340T 4340CT 4340FCT Lökethossz 26 mm 26 mm 26 mm 135 mm (* 110 mm) 135 mm 135 mm Max. vágóteljesítmény Acél...
 • Page 33: En60745, En55014, En61000

  Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 pormaszkot/gázálarcot használja. 8JD, ENGLAND RIZZE MEG EZEKET AZ Felel s gyártó: Makita Corporation Anjo Aichi Japan UTASÍTÁSOKAT GEB016-1 Különleges biztonsági szabályok FIGYELMEZTETÉS: Az ebben a használati utasításban közölt szabályok HAGYJA, hogy termék...
 • Page 34 M KÖDÉSI LEÍRÁS Tájékozódjon táblázatból vágni kívánt munkadarabhoz leginkább megfelel sebességekr l. Ugyanakkor a megfelel sebesség eltér is lehet, a VIGYÁZAT: munkadarab típusának vagy vastagságának Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt • függvényében. Általában a magasabb sebesség a és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról munkadarab gyorsabb vágását teszi lehet vé...
 • Page 35 A f részlap felhelyezése vagy eltávolítása Ferdevágás Fig.4 Fig.9 VIGYÁZAT: VIGYÁZAT: Mindig távolítsa f részlaphoz és/vagy Mindig gy z djön meg róla, hogy a szerszám ki • • f részlaptartóhoz tapadt forgácsot és más idegen van kapcsolva és áramtalanítva lett, miel tt anyagot.
 • Page 36 A porkifúvó a vezet lemez bal és a jobb oldalára is Fig.24 felszerelhet . Szerelje a vezet sín adaptert a vezet sín sínére. Tegye Ezután csatlakoztasson Makita porszívót a vezet rudat a vezet sín adapteren található szögletes porkifúvóhoz. nyílásba. Tegye a vezet lemezt a vezet sín oldalához Fig.18 és er sen húzza meg a csavart.
 • Page 37 A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezett rendeltetésére. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. Szúróf rész f részlapok • Imbuszkulcs, 4 • Párhuzamvezet (vezet vonalzó) készlet •...
 • Page 38: Technické Údaje

  10-2. Skrutka 19-1. Ochranné zariadenie na pozd žne 27-2. Zariadenie na zabránenie 10-3. Šes hranný francúzsky k ú rezanie štiepenia TECHNICKÉ ÚDAJE Model 4340T 4340CT 4340FCT D žka ahu 26 mm 26 mm 26 mm Drevo 135 mm (* 110 mm)
 • Page 39: Popis Funkcie

  TIETO POKYNY USCHOVAJTE. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ANGLICKO Zodpovedný výrobca: VAROVANIE: Makita Corporation Anjo Aichi Japan NESPRÁVNE POUŽÍVANIE alebo nedodržovanie GEB016-1 bezpe nostných zásad uvedených v tomto návode Zvláštne bezpe nostné zásady môže vies k vážnemu zraneniu.
 • Page 40 Zapínanie POZNÁMKA: Fig.2 Na utretie ne istôt z šošovky svetla používajte • suchú handri ku. Dávajte pozor, aby ste šošovku POZOR: svetla nepoškrabali, môže sa tým zmenši jeho Pred pripojením nástroja zásuvky vždy • svietivos . skontrolujte, i spúš funguje správne a po uvo není...
 • Page 41 Otvor na prach je možné nainštalova bu na avú alebo na základni. pravú stranu základne. Potom pripojte vysáva Makita ku otvoru na prach. Fig.10 Naklá ajte základ u, až kým nedosiahnete požadovaný Fig.18 uhol skosenia.
 • Page 42 POZOR: a istých rezov. Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • Ak chcete nainštalova adaptér vodiacej lišty, vložte lištu doporu ujeme používa toto príslušenstvo meradla do štvorcového otvoru na základni tak aleko,...
 • Page 43 18-2. Hadice odsava e prachu 27-2. Za ízení proti rozt epení ezné 10-2. Šroub 19-1. Podélné pravítko hrany 10-3. Imbusový klí 20-1. Šroub TECHNICKÉ ÚDAJE Model 4340T 4340CT 4340FCT Výška zdvihu 26 mm 26 mm 26 mm D evo 135 mm (* 110 mm)
 • Page 44: Popis Funkce

  MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. TYTO POKYNY USCHOVEJTE. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ANGLIE Odpov dný výrobce: VAROVÁNÍ: Makita Corporation Anjo Aichi Japan NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržování GEB016-1 bezpe nostních zásad uvedených v tomto návodu Zvláštní bezpe nostní zásady m že vést k vážnému zran ní.
 • Page 45 Zapínání POZNÁMKA: Fig.2 K ot ení ne istot z o ky sv tla používejte suchý • had ík. Dávejte pozor, abyste o ku sv tla POZOR: nepoškrábali, m že se tím zmenšit jeho svítivost. P ed p ipojením nástroje zásuvky vždy •...
 • Page 46 Prachovou hubici lze nainstalovat bu na levou nebo ve st edu drážky nastavení úkosu v základn . pravou stranu základny. Poté k prachové hubici p ipojte odsava prachu Makita. Fig.10 Skláp jte základnu, dokud nedosáhnete požadovaného Fig.18 úhlu úkosu. Úhel úkosu je signalizován pomocí stupnice POZOR: na zá...
 • Page 47 údržba se izování provád ny POZNÁMKA: autorizovanými servisními st edisky firmy Makita a s P i ezání kružnic a oblouk vždy používejte listy . • použitím náhradních díl Makita. B-17, B-18, B-26 nebo B-27. P ÍSLUŠENSTVÍ Sestava adaptéru vodicí kolejnice (p íslušenství)
 • Page 48 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884426B975...

This manual is also suitable for:

4340ct4340fct4341ct4341t4341fct