Download  Print this page

Advertisement

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przed oddaniem urządzenia do naprawy należy
samodzielnie wykonać przegląd. W razie napotkania
problemu, który nie został wyjaśniony w instrukcji, nie
Status usterki
Kosiarka nie uruchamia się.
Silnik przestaje pracować po
krótkim czasie.
Nie można osiągnąć
maksymalnych obrotów.
Element tnący nie obraca się:
natychmiast wyłączyć narzędzie!
Nietypowe drgania: natychmiast
wyłączyć narzędzie!
Nie można zatrzymać elementu
tnącego ani silnika: natychmiast
wyjąć akumulator!
012350
AKCESORIA OPCJONALNE
UWAGA:
Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i
dodatków razem z elektronarzędziem Makita
opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie
jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może
stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować
akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z
ich przeznaczeniem.
należy próbować demontować urządzenia we własnym
zakresie.
autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Makita,
zawsze z użyciem oryginalnych części zamiennych
Makita.
Przyczyna
Nie włożono akumulatora.
Problem z akumulatorem
(pod napięciem)
Kluczyk nie został wsunięty.
Poziom naładowania akumulatora
jest niski.
Wysokość cięcia jest ustawiona zbyt nisko.
Akumulator został włożony nieprawidłowo.
Spada moc akumulatora.
Układ napędowy nie działa prawidłowo.
Obcy przedmiot, taki jak gałąź,
zastał zablokowany w pobliżu ostrza.
Układ napędowy nie działa prawidłowo.
Ostrze jest niewyważone,
nadmiernie lub nierówno zużyte.
Usterka elektryczna lub elektroniczna.
W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegółowych
informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą
Państwu lokalne Centra Serwisowe Makita.
UWAGA:
38
Należy
natomiast
Włożyć akumulator.
Naładować akumulator. Jeśli ładowanie
nie jest skuteczne, należy wymienić
akumulator.
Wsunąć kluczyk.
Naładować akumulator. Jeśli ładowanie
nie jest skuteczne, należy wymienić
akumulator.
Podnieść wysokość.
Włożyć akumulator zgodnie z opisem
w niniejszej instrukcji.
Naładować akumulator. Jeśli ładowanie
nie jest skuteczne, należy wymienić
akumulator.
Zlecić naprawę w lokalnym
autoryzowanym punkcie serwisowym.
Usunąć przeszkodę.
Zlecić naprawę w lokalnym
autoryzowanym punkcie serwisowym.
Wymienić ostrze.
Wyjąć akumulator i zlecić naprawę
w lokalnym autoryzowanym
punkcie serwisowym.
Ostrze
Oryginalny akumulator i ładowarka firmy Makita
Niektóre pozycje znajdujące się na liście mogą być
dołączone
do
akcesoria standardowe. Mogą to być różne
pozycje, w zależności od kraju.
zlecić
naprawę
Działanie
pakietu
narzędziowego
w
jako

Advertisement

This manual also for:

Lm430d

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: