Download Print this page

Makita BLM430 Instruction Manual

Cordless lawn mower
Hide thumbs

Advertisement

Cordless Lawn Mower
GB
Batteridriven gräsklippare
S
Trådløs Gressklipper
N
Akkukäyttöinen ruohonleikkuri
FIN
Bezvada zāles pļaujmašīna
LV
Belaidė vejapjovė
LT
Akutoitega elektriline muruniiduk
EE
Аккумуляторная Газонокосилка
RUS
BLM430
LM430D
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita BLM430

 • Page 1 Cordless Lawn Mower INSTRUCTION MANUAL Batteridriven gräsklippare BRUKSANVISNING Trådløs Gressklipper BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen ruohonleikkuri KÄYTTÖOHJE Bezvada zāles pļaujmašīna LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidė vejapjovė NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Akutoitega elektriline muruniiduk KASUTUSJUHEND Аккумуляторная Газонокосилка РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ BLM430 LM430D...
 • Page 2 012380 012297 012379 012381 014472 012297 012303 012386 012606 012421 012389 012605...
 • Page 3 012604 012382 012309 012600 012420...
 • Page 4: Specifications

  4-3. Upper holders 9-4. Screw holes 5-1. Battery converter (BCV03) 9-5. Screw SPECIFICATIONS Model BLM430 / LM430D Mowing width 430 mm No load speed 3,600 min during operation 1,450 mm -1,490 mm x 460 mm x 950 mm -1,020 mm...
 • Page 5: Important Safety Instructions

  Makita Corporation responsible concerning use of the appliance by a person manufacturer declare that the following Makita responsible for their safety. machine(s): Children should be supervised to ensure that Designation of Machine: they do not play with the appliance.
 • Page 6 any medication. other than grass, and when transporting the 17. KEEP GUARDS IN PLACE and in working machine to and from the area to be used. order. 33. Never operate the machine with defective 18. Keep hands and feet away from rotating guards or shields, or without safety devices, blades.
 • Page 7: Functional Description

  SAVE THESE INSTRUCTIONS. Never recharge fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life. WARNING: Charge the battery cartridge with room DO NOT let comfort or familiarity with product temperature at 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F). (gained from repeated use) replace strict adherence Let a hot battery cartridge cool down before to safety rules for the subject product.
 • Page 8 Run the cord of the BCV01 through the slit in the battery of these switches, stop operation immediately and have cover and close the battery cover. them checked by your nearest Makita Authorized Fig.4 Service Center. Fit the cord of the BCV01 into the upper holders on the handle.
 • Page 9: Adjusting The Mowing Height

  Low battery voltage: • Contact your local Makita authorized service center. The remaining battery capacity is too low and the tool will not operate. In this situation, NOTE: remove and recharge the battery.
 • Page 10: Installing The Handle

  ASSEMBLY Fig.11 NOTE: Install the upper handle so that the direction of the WARNING: • upper handle and the power supply cord are Always be sure that the lock key and battery • positioned as shown in the figure. cartridge are removed before carrying out any work on the mower.
 • Page 11: Installing The Grass Basket

  1. Inner flange 1. Rear guard 2. Arrow 2. Groove 3. Outer flange 3. Grass basket 4. Bolt 012301 Raise the rear guard of the mower unit and hook the 5. Blade 012601 grass basket on the groove of the mower unit. Remove the bolt, outer flange, blade and inner OPERATION flange in order.
 • Page 12: Emptying The Grass Basket

  inside of the main unit. Inspect moving parts for damage, breakage, and wear. Have repairs made on any damaged or Emptying the grass basket missing parts. Before storing the mower, remove the battery WARNING: cartridge from it. To reduce a risk of accident, regularly check the •...
 • Page 13 Fig.17 Store the grass basket between the handle and the mower body. To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.
 • Page 14: Troubleshooting

  Remove the battery repair. immediately! 012350 If you need any assistance for more details regarding OPTIONAL ACCESSORIES these accessories, ask your local Makita Service Center. Blade • Makita genuine battery and charger CAUTION: • These...
 • Page 15 12-4. Nedre handtag 5-1. Batterikonverterare (BCV03) 9-4. Skruvhål 16-1. Främre handtag SPECIFIKATIONER Modell BLM430 / LM430D Klippbredd 430 mm Obelastat varvtal 3 600 min under användning 1 450 mm -1 490 mm x 460 mm x 950 mm -1 020 mm Mått (L x B x H)
 • Page 16: Eu-Konformitetsdeklaration

  (inklusive barn) med nedsatt fysisk, Gäller endast Europa sensorisk eller mental förmåga, eller personer EU-konformitetsdeklaration utan erfarenhet av och kunskap om maskinen, såvida de inte har övervakats eller fått Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare deklarerar att följande Makita-maskin(er): instruktioner angående användningen Maskinbeteckning: maskinen av en person som är ansvarig för...
 • Page 17 16. Fysiskt tillstånd - Använd inte gräsklipparen gräsklipparkåpan innan några under påverkan av droger, alkohol eller reparationer eller kontroller utförs. mediciner. 31. Var mycket försiktig när du vänder maskinen 17. SE TILL ATT SKYDDEN ÄR PÅ PLATS och i eller drar den mot dig. dugligt skick.
 • Page 18 SPARA DESSA ANVISNINGAR. 46. Låt alltid maskinen svalna innan du förvarar den. Tips för att uppnå batteriets maximala 47. Var uppmärksam på vid service av knivarna att livslängd fortfarande snurra även strömkällan är avstängd. Ladda batterikassetten innan den är helt 48.
 • Page 19 FUNKTIONSBESKRIVNING skada. Fig.2 Montera eller demontera batterikassetten Skjut in batterikonverteraren BCV01 i monteringshålet tills den stoppar. FÖRSIKTIGT! Fig.3 Stäng alltid av maskinen innan du monterar eller • tar bort batterikassetten. Öppna batterikåpan på gräsklipparen och skjut sedan Se till att du låser batterikåpan före användning. I monteringsadaptern BCV01 hela vägen in och klicka •...
 • Page 20: Justering Av Klipphöjden

  önskad höjd. använda maskinen och låta ditt närmaste auktoriserade Skyddssystem för batteri servicecenter för Makita kontrollera dem. Litium-ion-batterier är utrustade med ett skyddssystem. Fig.6 Detta system bryter automatiskt strömmen till maskinen Sätt i säkerhetsnyckeln i spärrbrytaren.
 • Page 21 När de övre två och de nedre två indikatorlamporna • Dra åt klämskruvarna på båda sidor för att fästa lyser växelvis, kan det bero på felaktig funktion hos det nedre handtaget. batteriet. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter. Fig.8 OBS! Fig.9 Den indikerade kapaciteten kan vara lägre än den •...
 • Page 22 Kniven snurrar i några sekunder efter att övre/undre sida. • säkerhetsgreppet har släppts. Kontrollera att Dra åt bulten medurs ordentligt för att fästa kniven. • kniven har stannat helt. Placera kniven så knivsidan • Bär alltid handskar när du hanterar kniven. rotationsriktningspil är riktad utåt.
 • Page 23: Underhåll Och Förvaring

  Bär alltid korgglasögon eller skyddsglasögon med Öppna det bakre skyddet och ta ut gräsbehållaren • sidoskydd när du använder gräsklipparen. med dess handtag. Håll stadigt i gräsklipparhandtaget med båda händerna Töm gräsbehållaren. vid gräsklippningen. UNDERHÅLL OCH FÖRVARING Ytterkanterna på framhjulen ger en riktlinje för klippbredden.
 • Page 24 Förvara gräsbehållaren mellan handtaget och gräsklipparkroppen. För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita. 1. Låsskruv 2. Dra ut 3. Fäll nedåt och framåt 4. Låsmutter 5. Sväng bakåt...
 • Page 25: Valfria Tillbehör

  Innan du ber om reparation ska du först utföra en egen kontroll. Om du hittar ett problem som inte finns förklarat i bruksanvisningen, ska du inte försöka att ta isär maskinen. Fråga istället ett auktoriserad servicecenter för Makita, och använd alltid reservdelar från Makita för reparationer. Felfunktion Orsak Åtgärd...
 • Page 26: Tekniske Data

  4-3. Øvre holdere 9-4. Skruehull 5-1. Batterikonverterer (BCV03) 9-5. Skrue TEKNISKE DATA Modell BLM430 / LM430D Klippebredde 430 mm Hastighet uten belastning 3 600 min under bruk 1 450 mm -1 490 mm x 460 mm x 950 mm -1 020 mm Mål (L x B x H)
 • Page 27: Viktige Sikkerhetsinstruksjoner

  EF-samsvarserklæring som er ansvarlig for deres sikkerhet. ansvarlig produsent erklærer Makita Pass på at barn ikke leker med apparatet. Corporation at følgende Makita-maskin(er): La aldri barn eller personer som ikke er kjent Maskinbetegnelse: denne bruksanvisningen, bruke Trådløs Gressklipper maskinen. Lokale bestemmelser kan omfatte Modellnr./type: BLM430, LM430D...
 • Page 28 17. HOLD VERNENE PÅ PLASS og sørg for at de 31. Vær svært forsiktig når du rygger eller trekker er i god stand. maskinen mot deg. 18. Hold hender og føtter i god avstand fra de 32. Stans bladet(bladene) hvis maskinen må roterende bladene.
 • Page 29 TA VARE PÅ DISSE bladene fremdeles bevege seg. 48. Erstatt slitte og skadete deler for å trygge INSTRUKSENE. sikkerheten. Bruk kun originale reservedeler og tilbehør. Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid Lad batteriet igjen før det er fullstendig utladet. TA VARE PÅ DISSE Hold alltid opp å...
 • Page 30 FUNKSJONSBESKRIVELSE kan forårsake alvorlig helseskade. Fig.2 Sette inn eller ta ut batteri La batterikonverteren BCV01 gli inn i installeringshullet inntil den stopper. FORSIKTIG: Fig.3 Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller fjerner • batteriet. Åpne batterdekselet på gressklipperen, la gli hele veien Sørg for at du lukker batterilokket før bruk.
 • Page 31 Hvis du noterer noe uvanlig med noen sted for å oppnå den høyden du ønsker. av disse bryterne, stans bruken umiddelbart og la dem bli inspisert av ditt nærmeste Makita autoriserte Batteribeskyttelsessystem service-senter. Litiumionbatterier er utstyrt med et beskyttelsessystem.
 • Page 32 • Stram til klemkruene på begge sider for å feste skiftevis, kan det være en feil på batteriet. Kontakt et det nederste håndtaket. lokalt serviceverksted som er autorisert av Makita. Fig.8 MERK: Fig.9 Den angitte kapasiteten kan være lavere enn det •...
 • Page 33 Bladet roterer i noen få sekunder etter at bryteren • ADVARSEL: er sluppet. Sørg for at bladet har stanset helt. Monter forsiktig den innvendige flensen, bladet og • Når du håndterer bladet, bruk alltid hansker. • den ytre flensen, da disse vises fra øverst til nederst.
 • Page 34: Vedlikehold Og Oppbevaring

  BRUK Klipping ADVARSEL: Før klipping, rydd vekk pinner og steiner fra • klippeområdet. I tillegg, rensk vekk ugress fra området på forhånd. Bruk alltid vernebriller med sidevern under bruk av • gressklipperen. Hold gressklipperhåndtaket fast med begge hender under klippingen. De utvendige kantene til framhjulene på...
 • Page 35 3. Beveg ned og forover justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, 4. Klemmutter 5. Drei tilbake og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. 012298 Løsne klemskruen, utvid det nedre håndtaket til begge sider og beveg så ned håndtaket forover.
 • Page 36: Valgfritt Tilbehør

  Klippeverktøyet og motoren kan ikke stoppes: autoriserte servicesenter om å Elektrisk eller elektronisk feil. Fjern batteriet omgående! reparere utstyret. 012350 Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du VALGFRITT TILBEHØR trenger mer informasjon om dette tilbehøret. Blad • Makita originalbatteri og lader FORSIKTIG: •...
 • Page 37: Tekniset Tiedot

  9-3. Yläkahva 12-4. Alakahva 5-1. Akkumuuntaja (BCV03) 9-4. Ruuvinreiät 16-1. Etukahva TEKNISET TIEDOT Malli BLM430 / LM430D Leikkauskorkeus 430 mm Tyhjäkäyntinopeus 3 600 min käytön aikana 1 450 mm -1 490 mm x 460 mm x 950 mm -1 020 mm...
 • Page 38 ENH217-1 ruohonleikkuri on käyttövalmis. Koskee vain Euroopan maita Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan kokemuksen tai tiedon puute estävät heitä...
 • Page 39 16. Fyysinen kunto - älä käytä ruohonleikkuria korjaus- tai tarkastustoimien aloittamista. huumausaineiden, alkoholin tai lääkityksen 31. Ole erityisen varovainen, kun peruutat laitetta alaisena. tai vedät sitä itseäsi kohti. 17. PIDÄ SUOJUKSET PAIKOILLAAN ja hyvässä 32. Pysäytä terä(t), jos laitetta on tarpeen kallistaa kunnossa työskentelyä...
 • Page 40: Toimintojen Kuvaus

  47. Kun huollat teriä, muista, että vaikka virta on Lopeta työkalun käyttö ja lataa akku aina, kun katkaistu, terät voivat silti liikkua. huomaat tehon heikkenevän. 48. Vaihda kuluneet vioittuneet osat Älä koskaan lataa täyttä akkua. turvallisuussyistä. Käytä vain aitoja varaosia Ylilataus lyhentää...
 • Page 41 Jos jommankumman Ohjaa BCV01:n johto akun suojuksessa olevan raon läpi katkaisimen toiminnassa ilmenee jotakin epätavallista, ja sulje akun suojus. lopeta laitteen käyttö heti ja pyydä valtuutettua Makita-huoltoliikettä tarkastamaan laite. Kuva4 Kiinnitä BCV01:n johto kahvan yläpitimiin. Kuva6 Työnnä lukitusavain lukituskatkaisimeen.
 • Page 42 Leikkauskorkeuden säätäminen Painamalla CHECK-painiketta saat näkyviin akun varaustason. Merkkivalot palavat noin kolmen sekunnin VAROITUS: ajan. Älä koskaan työnnä jalkojasi käsiäsi • ruohonleikkurin alle leikkauskorkeuden säädön Merkkivalot aikana. Varaustaso Varmista aina ennen käyttöä, että vipu sopii uraan. • Palaa Vilkkuu Leikkauskorkeuden säätöalue on 20–75 mm. Irrota lukitusavain.
 • Page 43 1. Alakahva 1. Ruuvitaltta 2. Kotelossa oleva ura 2. Terä 3. Kiristysruuvi 3. Pultti 012385 012304 Levitä alakahva molemmille puolille ja kun se on tässä Käännä ruohonleikkuri kyljelleen siten, että levitetyssä asennossa, käännä kahvaa taaksepäin ja leikkauskorkeuden säätövipu on ylöspäin. aseta se kotelossa olevaan uraan.
 • Page 44 Muista ottaa terän lukitseva ruuvitaltta tai vastaava Etupyörien ulkoreunat osoittavat leikkausleveyden. • pois ruohonleikkurin pohjassa olevasta reiästä. Käytä etupyörien ulkoreunoja apuna arvioinnissa ja leikkaa kaista kerrallaan siten, että uusi kaista on noin Ruohosäiliön asentaminen kolmasosasta puoleen väliin limittäin edellisen kaistan Irrota lukitusavain.
 • Page 45 SÄILYTTÄMINEN JA HUOLTO VAROITUS: Varmista aina ennen tarkastus- huoltotoimien • aloittamista, että lukitusavain ja akku on irrotettu ruohonleikkurista. Käytä käsineitä tarkastuksen ja huollon aikana. • HUOMIO: Älä koskaan käytä bensiiniä, ohentimia, alkoholia • tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen värit ja muoto voivat muuttua.
 • Page 46 Jos ongelmaan ei löydy ratkaisua käyttöoppaasta, älä Koneen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN kuitenkaan yritä purkaa työkalua osiin. Vie laite sen säilyttämiseksi korjaukset sekä muu huoltotoimet ja sijaan Makita-huoltoliikkeeseen. Käytä korjaamiseen säädöt on jätettävä Makitan valtuuttaman huollon aina alkuperäisiä Makita-varaosia. tehtäväksi käyttäen aina Makitan alkuperäisiä varaosia.
 • Page 47 9-3. Augšējais rokturis 16-1. Priekšējais rokturis 5-1. Akumulatora pārveidotājs (BCV03) 9-4. Skrūvju atveres SPECIFIKĀCIJAS Modelis BLM430 / LM430D Pļaušanas platums 430 mm Apgriezieni minūtē bez slodzes 3 600 min ekspluatācijas laikā 1 450 mm -1 490 mm x 460 mm x 950 mm -1 020 mm Gabarīti (G x P x A)
 • Page 48 Tikai Eiropas valstīm zināšanas, tām nodrošināta EK Atbilstības deklarācija uzraudzība un sniegti norādījumi par iekārtas izmantošanu, sniegusi persona, Mēs, uzņēmums „Makita Corporation", kā atbildīgs atbildīga par to drošību. ražotājs paziņojam, sekojošais/-ie „Makita" Neatstājiet bērnus uzraudzības, darbarīks/-i: nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
 • Page 49 15. Paceļot turot ierīci, nesatveriet pret jaunu rūpnīcas rezerves maisu. griešanas asmeņiem vai griezējšķautnēm. 30. Apturiet motoru un izņemiet atslēgu, kad 16. Fiziskais stāvoklis – nelietojiet pļaujmašīnu, ja atstājiet ierīci uzraudzības, pirms esat narkotiku, alkohola vai zāļu ietekmē. pļaujmašīnas korpusa tīrīšanas un pirms veikt 17.
 • Page 50 45. Vienmēr cieši pieskrūvējiet visus uzgriežņus, Uzmanieties, lai neļautu akumulatoram nokrist bultskrūves skrūves, nodrošinātu un nepakļautu to sitienam. ierīces drošu darba stāvokli. Neizmantojiet bojātu akumulatoru. 46. Pirms novietošanas glabāšanā ļaujiet ierīcei SAGLABĀJIET ŠOS atdzist. NORĀDĪJUMUS. 47. Veicot apkopi asmeņiem, ņemiet vērā, ka, lai strāvas avots izslēgts,...
 • Page 51 FUNKCIJU APRAKSTS BCV01 (papildpiederums) Akumulatora kasetnes uzstādīšana un BRĪDINĀJUMS: izņemšana Izmantojot BCV01, nepiestipriniet to pie nevienas • ķermeņa daļas. Ja BCV01 piestiprina pie kādas UZMANĪBU: ķermeņa daļas, tas var izraisīt nopietnas traumas. Vienmēr pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas • Att.2 vai noņemšanas izslēdziet darbarīku. Iestumiet akumulatora pārveidotāju...
 • Page 52 • darbojoties neparasti, nekavējoties pārtrauciet vietā, lai noregulētu nepieciešamo augstumu. ekspluatāciju un nododiet tos pārbaudei tuvākajā Makita Akumulatora aizsardzības sistēma pilnvarotā servisa centrā. Litija jonu akumulators ir aprīkots ar aizsardzības sistēmu. Att.6 Šī sistēma automātiski izslēdz jaudas padevi darbarīkam, Ievietojiet atslēgu bloķēšanas slēdzī.
 • Page 53 • rokturī un pieskrūvējiet ar komplektā iekļautajām apakšējās indikatora lampiņas, akumulators, skrūvēm un spīlējuma uzgriežņiem. iespējams, ir bojāts. Sazinieties ar vietējo Makita pilnvaroto servisa centru. PIEZĪME: Šajā brīdī cieši turiet augšējo rokturi tā, lai tas • PIEZĪME: neizkrīt no rokas.
 • Page 54 Rīkojoties ar asmeni, vienmēr valkājiet cimdus. • BRĪDINĀJUMS: Iekšējo atloku, asmeni un ārējo asmeni uzstādiet • uzmanīgi, jo tiem ir atšķirīga augšpuse/apakšpuse. Pieskrūvējiet skrūvi pulksteņrādītāja virzienā, lai • nostiprinātu asmeni. Novietojiet asmeni tā, lai tā asmens puse, uz kuras • norādīts griešanās virziens, būtu ārpusē.
 • Page 55: Apkope Un Uzglabāšana

  EKSPLUATĀCIJA Pļaušana BRĪDINĀJUMS: Pirms pļaušanas sākšanas no pļaušanas zonas • aizvāciet žagarus akmeņus. Turklāt atbrīvojieties no nezālēm pļaušanas zonā. Strādājot pļaujmašīnu, vienmēr valkājiet • aizsargbrilles vai brilles ar sānu aizsargiem. Veicot pļaušanu, cieši ar abām rokām turiet zāles pļaujmašīnas rokturi. Galvenās ierīces priekšējo riteņu ārējās malas norāda pļaušanas platumu.
 • Page 56 Lai saglabātu produkta DROŠU un UZTICAMU darbību, 5. Atliekt atpakaļ remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai 012298 Makita pilnvarotam apkopes centram un vienmēr Atskrūvējiet spīlējuma skrūvi, izpletiet apakšējo izmantojiet tikai Makita rezerves daļas. rokturi uz abām pusēm un virziet rokturi uz leju uz priekšu.
 • Page 57: Problēmu Novēršana

  PROBLĒMU NOVĒRŠANA Pirms labošanas vispirms veiciet pārbaudi pats/-i. Ja atklājat problēmu, kas nav izskaidrota rokasgrāmatā, nemēģiniet izjaukt darbarīku. Tā vietā griezieties Makita pilnvarotā servisa centrā remontam vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas. Nepareiza darbība Cēlonis Rīcība Nav uzstādīta akumulatora kasetne.
 • Page 58: Bendrasis Aprašymas

  9-3. Viršutinė rankena 16-1. Priekinė rankena 5-1. Akumuliatoriaus keitiklis (BCV03) 9-4. Skylės varžtams SPECIFIKACIJOS Modelis BLM430 / LM430D Žolės pjovimo aukštis 430 mm Greitis be apkrovos 3 600 min naudojant 1 450 mm -1 490 mm x 460 mm x 950 mm -1 020 mm...
 • Page 59: Svarbios Saugos Instrukcijos

  Mechanizmo paskirtis: Niekuomet neleiskite šio įrenginio naudoti Belaidė vejapjovė vaikams arba šia instrukcija Modelio Nr./ tipas: BLM430, LM430D nesusipažinusiems žmonėms. Operatoriaus Techninės sąlygos: žr. Lentelę „SPECIFIKACIJOS“. amžius gali būti reglamentuojamas vietinių priklauso serijinei gamybai ir įstatymų. Atitinka šias Europos direktyvas: Niekuomet nenaudokite šio prietaiso, jei...
 • Page 60 13. Dirbdami nuolydžiuose, būtinai stovėkite 29. Nuolat patikrinkite, galinis krepšys tvirtai. nesusidėvėjęs ir nesugedęs. Prieš pastatydami 14. Eikite, o ne bėkite. vejapjovę, būtinai ištuštinkite galinį krepšį. 15. Paimdami arba laikydami prietaisą, neimkite Norėdami užtikrinti saugą, nusidėvėjusį krepšį už atvirų pjovimo peilių arba pjovimo briaunų. pakeiskite nauju, originaliu, atsarginiu krepšiu.
 • Page 61 Nepjaukite žolės pernelyg stačiose Trumpasis jungimas akumuliatoriuje gali nuokalnėse. sukelti stiprią srovę, perkaitimą, galimus 43. Neplaukite įrenginio vandens žarna; stenkitės, nudegimus ar net akumuliatoriaus gedimą. kad į variklį ir ant elektrinių jungčių nepakliūtų Nelaikykite įrankio ir akumuliatoriaus kasetės vandens. vietose, kur temperatūra gali pasiekti ar viršyti 50 ゚...
 • Page 62: Veikimo Aprašymas

  VEIKIMO APRAŠYMAS Akumuliatoriaus keitikliai (papildomas priedas) Akumuliatoriaus kasetės uždėjimas ir nuėmimas ĮSPĖJIMAS: Prieš sumontuodami arba nuimdami • DĖMESIO: akumuliatoriaus keitiklius BCV01/BCV03, ištraukite Prieš įdėdami arba išimdami akumuliatoriaus • fiksavimo raktą. kasetę, visada išjunkite įrankį. BCV01 (papildomas priedas) Prieš pradėdami naudoti, įsitikinkite, •...
 • Page 63 Ištraukite blokavimo raktelį. ir pasirūpinkite, kad jie būtų patikrinti artimiausiame Pav.7 „Makita“ įgaliotajame techninio aptarnavimo centre. Patraukite žolės pjovimo aukščio reguliavimo Pav.6 svirtį savęs link ir nustatykite ją ties norimu žolės Įkiškite blokavimo raktelį...
 • Page 64 Jeigu pakaitomis užsidega dvi viršutinės ir dvi • padidėja elektros srovė. apatinės lemputės, tai gali reikšti akumuliatoriaus Tokiu atveju atleiskite įrankio gaiduką ir gedimą. Kreipkitės į vietos „Makita“ įgaliotąjį nutraukite darbą, dėl kurio kilo įrankio techninio aptarnavimo centrą. perkrova. Po to vėl paspauskite gaiduką, kad PASTABA: vėl įjungtumėte įrankį.
 • Page 65 įtaisykite dugno griovelyje. Paguldykite vejapjovę ant šono taip, kad žolės Užveržkite suveržimo varžtus abejose pusėse, pjovimo aukščio reguliavimo skirtis būtų viršuje. kad užtvirtintumėte apatinę rankeną. Norėdami užblokuoti peilį, įkiškite į vejapjovės angą atsuktuvą arba panašų įrankį. Pav.8 Veržliarakčiu atsukite sraigtą, sukdami jį prieš Pav.9 laikrodžio rodyklę.
 • Page 66 Žolės surinkimo krepšio montavimas Žolės pjovimo plotis nustatomas pagal pagrindinio bloko priekinių ratukų išorinius kraštus. Norėdami tolygiai Ištraukite blokavimo raktelį. nupjauti veją, vadovaudamiesi dviejų priekinių ratukų išoriniais kraštais kaip pločio nuoroda, pjaukite žolę rėžiais, užleisdami pusę vienos trečiosios ankstesnio rėžio. Reguliariai tikrinkite žolės kiekį...
 • Page 67 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR SAUGOJIMAS ĮSPĖJIMAS: Prieš pastatydami vejapjovę į vietą arba prieš • pradėdami jos tikrinimo arba techninės priežiūros darbus, visuomet įsitikinkite, ar blokavimo raktas ištrauktas, o akumuliatoriaus kasetė išimta. Atlikdami patikrinimo arba techninės priežiūros • darbus, mūvėkite pirštines. DĖMESIO: Niekada nenaudokite gazolino, benzino, tirpiklio, •...
 • Page 68: Gedimų Šalinimas

  Jeigu susidursite su problemomis, kurios Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, nėra paaiškintos vartotojo vadove, nemėginkite išmontuoti apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą įrankio. Vietoj to kreipkitės į įgaliotuosius „Makita“ techninio turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros aptarnavimo centrus,...
 • Page 69: Tehnilised Andmed

  12-4. Käepideme alumine osa 5-1. Akumuundur (BCV03) 9-4. Kruviaugud 16-1. Eesmine käepide TEHNILISED ANDMED Mudel BLM430 / LM430D Niitmislaius 430 mm Ilma koormuseta kiirus 3 600 min töötamisel 1 450 mm -1 490 mm x 460 mm x 950 mm -1 020 mm Mõõtmed (P x L x K)
 • Page 70 Makita masin(ad): kasutamise osas. Masina tähistus: Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. Akutoitega elektriline muruniiduk Mitte mingil juhul ärge lubage masinat Mudeli Nr/ Tüüp: BLM430, LM430D kasutada lastel ega isikutel, kes pole tutvunud Tehnilised andmed: tabel „TEHNILISED kasutusjuhendiga. Kohalikud määrused ANDMED“.
 • Page 71 17. HOIDKE PIIRDEID OMA KOHAL ja töökorras. 31. Olge eriti ettevaatlik niidukit tagurpidi 18. Hoidke käed jalad pöörlevatest liigutades või enda poole tõmmates. lõiketeradest eemal. Ettevaatust! Pärast 32. Seisake lõiketera(d), kui muruniidukit tuleb niiduki väljalülitamist jäävad lõiketerad kallutada, et liikuda üle alade, mis ei ole vabakäigul liikuma.
 • Page 72 46. Laske niidukil alati enne hoiustamist maha Vihjeid aku maksimaalse kasutusaja tagamise jahtuda. kohta 47. Olge lõiketerade hooldamisel teadlik sellest, et Laadige akukassetti enne kui see täiesti kuigi toide on välja lülitatud, võivad lõiketerad tühjaks saab. siiski liikuda. Alati, kui märkate, et tööriist töötab väiksema 48.
 • Page 73 Kui märkate midagi ebatavalist, mis on Akumuunduri BCV01 niidukist eemaldamiseks avage seotud ühega neist lülititest, seisake niiduk viivitamatult akukate ja vajutage BCV01 aku paigalduspoolel olevat laske neid lüliteid lähimas Makita volitatud haaki. teeninduskeskuses kontrollida. BCV03 (lisatarvik) Joon.6 Joon.5 Sisestage lukustusvõti blokeerlülitisse.
 • Page 74: Niitmiskõrguse Reguleerimine

  Tööriist seiskub käitamise ajal automaatselt, kui tööriista Kui kaks ülemist või kaks alumist indikaatori lampi • ja/või aku kohta kehtivad järgmised tingimused. süttivad vaheldumisi, võib aku olla rikkis. Pöörduge oma kohaliku Makita volitatud teeninduskeskuse poole.
 • Page 75 Joon.9 MÄRKUS: Tõstke käepideme ülemine osa üles ja joondage Tööriista kasutamise ajal või kohe pärast selle käepideme ülemise osa kruviaugud alumise osa • kasutamist võib näidatud mahtuvus olla tegelikust omadega ning fikseerige käepideme ülemine osa tasemest madalam. komplektis olevaid kruve ja fiksaatormutreid Näidatud mahtuvus võib veidi erineda tegelikust kasutades.
 • Page 76 Murukoguri paigaldamine Lõiketera lukustamiseks sisestage kruvikeeraja vms tööriist niidukil olevasse tähistatud auku. Eemaldage lukustusvõti. Keerake polti mutrivõtit kasutades vastupäeva, et see vabastada. 1. Tagumine kaitsekatte 2. Soon 1. Sisemine flanš 012302 2. Nool 3. Välimine flanš 4. Polt 5. Saeleht 012601 Eemaldage polt, väline äärik, lõiketera ja sisemine äärik.
 • Page 77 HOOLDAMINE JA HOIUSTAMINE niimoodi, et iga rida on eelnevaga kolmandiku võrra ülekattes. Kontrollige regulaarselt murukoguri taset ja tühjendage HOIATUS: seda enne, kui see täis saab. Enne iga sellist kontrolli Veenduge alati enne niiduki hoiustamist või • seisake niiduk ning eemaldage lukustusvõti kontrollimist ja hooldamist, et lukustusvõti ja akukassett niidukist.
 • Page 78 Joon.17 Hoiustage murukogurit käepideme ja niiduki kere vahel. Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd, muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. 1. Pitskruvi 2. Laiemaks 3. Liigutage ette ja allapoole 4. Fiksaatormutter 5.
 • Page 79 VEAOTSING Enne remonditöökotta pöördumist kontrollige seadet ise. Ärge üritage seadet lahti võtta, kui leiate probleemi, mida kasutusjuhendis ei kirjeldata. Selle asemel pöörduge Makita poolt volitatud teeninduskeskusesse, kus kasutatakse remontimisel alati Makita tagavaraosi. Rikkestaatus Põhjus Toiming Akukassetti ei ole paigaldatud. Paigaldage akukassett.
 • Page 80: Технические Характеристики

  5-1. Блок питания (BCV03) 9-4. Отверстия под винты 6-1. Ключ блокировки 9-5. Винт ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель BLM430 / LM430D Ширина скашивания 430 мм Число оборотов без нагрузки 3 600 мин во время работы 1 450 мм -1 490 мм x 460 мм x 950 мм -1 020 мм...
 • Page 81: Важные Инструкции По Технике Безопасности

  что следующие инструкциями и устройства Makita: рекомендациями для Обозначение устройства: Аккумуляторная Газонокосилка дальнейшего использования. Модель/Тип: BLM430, LM430D Не вставляйте ключ в газонокосилку, пока Технические характеристики: см. Таблицу она не будет готова к эксплуатации. "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ". Данное устройство не предназначено для...
 • Page 82 Запрещается эксплуатировать устройство, 22. Перед началом работы убедитесь, что если поблизости находятся люди (в поблизости никого нет. Если кто-либо особенности дети) или животные. приблизился, выключите газонокосилку. Помните, что оператор/пользователь несет 23. Перед началом работы очистите площадку ответственность за происшествия и от...
 • Page 83 от травы, либо при транспортировке 45. Все гайки, болты и винты должны быть машины к месту эксплуатации и обратно. надежно затянуты это обеспечит 33. Запрещается эксплуатировать машину с безопасность и работоспособность. неисправными ограждениями и экранами 46. Перед установкой машины на хранение или...
 • Page 84 ОПИСАНИЕ Избегайте хранить аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. п. Установка или снятие блока аккумуляторов Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Замыкание контактов аккумуляторного Обязательно выключайте инструмент перед •...
 • Page 85 блокировки и ручкой с выключателем. Заметив щелчка в паз аккумулятора на газонокосилке. какие-либо отклонения в работе любого из этих Закройте крышку аккумулятора. выключателей, немедленно прекратите работу и проверьте их в ближайшем авторизованном сервисном центре Makita. Рис.6 Вставьте ключ блокировки в выключатель блокировки.
 • Page 86: Регулировка Высоты Срезания

  Система защиты аккумулятора В ионно-литиевых аккумуляторах предусмотрена система защиты. Она автоматически отключает питание для продления срока службы аккумулятора. Инструмент автоматически остановится во время работы при возникновении указанных ниже ситуаций: Перегрузка: • Из-за способа эксплуатации инструмент потребляет очень большое количество тока. В...
 • Page 87 • лампы индикатора не загораются, срок службы аккумулятора закончен. Поочередное мигание двух верхних и двух • нижних ламп индикатора говорит о возможной неисправности аккумулятора. Обратитесь в местный официальный сервисный центр Makita. Примечание: Индикация емкости при эксплуатации • 1. Нижняя рукоятка...
 • Page 88 нескольких секунд. Убедитесь, что лезвие ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: полностью остановилось. Тщательно установите внутренний фланец, • При обращении с лезвием обязательно • лезвие и наружный фланец, так как их верхняя надевайте защитные перчатки. и нижняя стороны различаются. Надежно затяните болт по часовой стрелке, •...
 • Page 89: Обслуживание И Хранение

  ЭКСПЛУАТАЦИЯ Скашивание травы ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед скашиванием уберите с газона ветки и • камни. Кроме того, заблаговременно очистите газон от сорняков. При использовании газонокосилки обязательно • надевайте защитные очки с боковыми щитками. Во время работы надежно удерживайте рукоятку газонокосилки обеими руками. Передние...
 • Page 90 необходимо 3. Переместить вниз и вперед производить в уполномоченных сервис-центрах 4. Зажимная гайка Makita, с использованием только сменных частей 5. Повернуть назад производства Makita. 012298 Ослабьте зажимной винт, раздвиньте нижнюю рукоятку с обеих сторон и затем опустите рукоятку вперед. Примечание: В...
 • Page 91: Поиск И Устранение Неисправностей

  ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ неисправность, не указанная в руководстве, не пытайтесь разобрать инструмент. Обратитесь в один НЕИСПРАВНОСТЕЙ из авторизованных сервисных центров Makita, в Прежде чем обращаться по поводу ремонта, которых для ремонта всегда используются проведите осмотр самостоятельно. Если обнаружена оригинальные детали Makita.
 • Page 92 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885081B988...

This manual is also suitable for:

Lm430d