Download  Print this page

Advertisement

1. Hátulsó védő
2. Horony
012302
2
1. Hátulsó védő
2. Horony
3. Fűgyűjtő kosár
012301
Emelje fel a fűnyíró hátulsó védőjét és akassza a
fűgyűjtő kosarat a fűnyíró hornyába.
ÜZEMELTETÉS
Fűnyírás
FIGYELMEZTETÉS:
Fűnyírás előtt takarítsa el a botokat és köveket a
nyírandó területről. Továbbá, előre távolítson el
minden gyomot a nyírandó területről.
Mindig viseljen védőszemüveget vagy biztonsági
szemüveget oldalpajzzsal, a fűnyíró használata
során.
Tartsa szilárdan a fűnyírót mindkét kezével a fűnyírás
során.
Az első kerék külső szélei irányadók a fűnyírási
szélesség meghatározásához. A két első kerék külső
széleit irányadóként használva, nyírja a füvet sávokban,
fél-egyharmad
sávszélességnyi
1
2
1
átfedéssel
egyenletes nyírás érdekében.
Rendszeresen ellenőrizze a szintet a fűgyűjtő kosárban,
és ürítse ki, mielőtt megtelik. Minden időszakos
ellenőrzés előtt állítsa le a fűnyírót és vegye ki a kulcsot,
valamint az akkumulátort.
MEGJEGYZÉS:
Ha a fűnyíró fűgyűjtő kosara megtelik, az
akadályozza a kés sima forgását és túlterheli a
motort, ami meghibásodáshoz vezethet.
Hosszú füves gyep nyírása
Fig.13
Ne próbálja meg egy menetben lenyírni a hosszúra nőtt
füvet. Ehelyett, a füvet szakaszosan nyírja le, egy-két
napot hagyva a nyírások között mindaddig, amíg a gyep
egyenletesen rövid lesz.
MEGJEGYZÉS:
Ha a hosszúra nőtt füvet egy menetben kívánja
rövidre vágni, a fű leállíthatja és/vagy eltömítheti a
főegység belsejét.
A fűgyűjtő kosár kiürítése
FIGYELMEZTETÉS:
A balesetveszély csökkentéséhez rendszeresen
ellenőrizze a fűgyűjtő kosarat, nehogy károsodás
érje vagy csökkenjen az erőssége, és szükség
esetén cserélje ki.
3
1.
Engedje fel a kapcsolókart.
2.
Vegye ki a kulcsot.
1. Hátulsó védő
2. Fűgyűjtő kosár
012307
3.
Nyissa fel a hátulsó védőt és fogantyújánál fogva
emelje ki a fűgyűjtő kosarat.
4.
Ürítse ki a fűgyűjtő kosarat
az
71
1
2

Advertisement

This manual also for:

Lm430d

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: