Download  Print this page

Advertisement

Vibraţii
Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali)
determinată conform EN60335:
Nivel de vibraţii (a
Incertitudine (K): 1,5 m/s
Nivelul de vibraţii declarat a fost măsurat în
conformitate cu metoda de test standard şi poate fi
utilizat pentru compararea unei unelte cu alta.
Nivelul de vibraţii declarat poate fi, de asemenea,
utilizat într-o evaluare preliminară a expunerii.
AVERTISMENT:
Nivelul de vibraţii în timpul utilizării reale a uneltei
electrice poate diferi de valoarea nivelului declarat,
în funcţie de modul în care unealta este utilizată.
Asiguraţi-vă că identificaţi măsurile de siguranţă
pentru a proteja operatorul, acestea fiind bazate pe
o estimare a expunerii în condiţii reale de utilizare
(luând în considerare toate părţile ciclului de
operare, precum timpii în care unealta a fost oprită,
sau a funcţionat în gol, pe lângă timpul de
declanşare).
Numai pentru ţările europene
Declaraţie de conformitate CE
Noi, Makita Corporation ca producător responsabil,
declarăm că următorul(oarele) utilaj(e):
Denumirea utilajului:
Maşină de tuns iarba fără cablu
Model nr./ Tip: BLM430, LM430D
Specificaţii: consultaţi tabelul "SPECIFICAŢII".
sunt produse în serie şi
Este în conformitate cu următoarele directive
europene:
2000/14/EC, 2006/42/EC
Şi este fabricat în conformitate cu următoarele
standarde sau documente standardizate:
EN60745, EN60335
Documentaţiile tehnice sunt păstrate de reprezentantul
nostru autorizat în Europa care este:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia
Procedura de evaluare a conformităţii cerută de Directiva
2000/14/EC s-a efectuat în conformitate cu anexa VI.
Organism notificat:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Am Grauen Stein 29
51105 Köln Germany
Număr de identificare 0197
Nivel putere acustică măsurată: 93 dB (A)
Nivel putere acustică garantată: 94 dB (A)
2
): 2,5 m/s
sau mai puţin
h
2
ENG900-1
000230
ENG901-1
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE
PRIVIND SIGURANŢA
AVERTISMENT! Citiţi toate avertismentele de
siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
acestor avertismente şi instrucţiuni poate avea ca
rezultat electrocutarea, incendiul şi/sau rănirea gravă.
Păstraţi toate avertismentele şi
instrucţiunile pentru consultări
ulterioare.
1.
Nu introduceţi cheia în maşina de tuns iarba
până când nu este gata de utilizare.
ENH217-1
2.
Acest echipament nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazului în care ele au fost supravegheate sau
instruite cu privire la utilizarea echipamentului
de către o persoană responsabilă pentru
securitatea lor.
3.
Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a vă
asigura că aceştia nu au acces la aparat.
4.
Nu
persoanelor care sunt nefamiliarizate cu
aceste
Reglementările locale pot restricţiona vârsta
operatorului.
5.
Nu folosiţi niciodată maşina când în apropiere
se află persoane, în special copii, sau animale
de companie.
6.
Amintiţi-vă că operatorul sau utilizatorul este
responsabil de accidentele sau situaţiile
periculoase antrenate de utilizarea maşinii,
cauzate altor persoane sau bunurilor acestora.
7.
În timpul utilizării maşinii, purtaţi întotdeauna
încălţăminte solidă şi pantaloni lungi. Nu
folosiţi maşina cu picioarele goale sau cu
sandale. Evitaţi purtarea de bijuterii sau
articole
cordoane sau şnururi care atârnă. Acestea ar
putea fi prinse în piesele mobile.
8.
Folosiţi maşina doar la lumina zilei sau la o
lumină artificială puternică.
9.
Evitaţi operarea maşinii pe iarba udă.
40
7.9.2011
Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONIA
permiteţi
niciodată
instrucţiuni
de
îmbrăcăminte
GEB091-5
copiilor
sau
utilizeze
maşina.
largi
sau
cu

Advertisement

This manual also for:

Lm430d

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: