Download  Print this page

Advertisement

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS
FIGYELMEZTETÉS:
Mindig győződjön meg arról, hogy a kulcs és az
akkumulátor ki van véve a fűnyíróból a tárolás előtt
vagy a vizsgálat és karbantartás végrehajtása
előtt.
Viseljen kesztyűt a vizsgálat és karbantartás során.
VIGYÁZAT:
Soha ne használjon gázolajt, benzint, higítót,
alkoholt
vagy
elszineződést,
okozhatnak.
KARBANTARTÁS
1.
VEGYE KI A KULCSOT. Tartsa biztonságos
helyen, gyermekektől távol.
2.
Tisztítsa a fűnyírót enyhe szappannal és nedves
ruhával. Tisztításkor ne permetezzen vagy öntsön
vizet a fűnyíróra.
3.
Fordítsa a fűnyírót az oldalára és tisztítsa ki a
vágott füvet, amely a fűnyíró burkolatának alsó
részén gyűlt össze.
4.
Ellenőrizze az összes anya, gomb, csavar,
rögzítők, stb. szorosságát.
5.
Vizsgálja a mozgó alkatrészeket, nem sérültek-e,
van-e rajtuk törés vagy kopás. Javíttasson meg
minden sérült elemet és pótolja a hiányzókat.
6.
A fűnyíró tárolása előtt vegye ki az akkumulátort.
7.
Tárolja a fűnyírót beltéri hűvös, száraz és zárt
helyen. Ne tárolja a fűnyírót és a töltőt olyan
helyen,
ahol
meghaladhatja a 40 ゚ C hőmérsékletet.
Tárolás
Fig.14
FIGYELMEZTETÉS:
A fűnyíró szállítása vagy tárolása során ne az
összehajtott fogantyúkat, hanem a fűnyíró elülső
markolatát tartsa. Az összehajtott fogantyúkkal
tartva a fűnyíró komoly károsodást szenvedhet.
Fig.15
A fűnyíró függőleges helyzetben tárolható.
hasonló
anyagokat.
alakvesztést
vagy
a
hőmérséklet
elérheti
Ezek
repedést
1. Szorítócsavar
2. Húzza szét
3. Mozdítsa lefelé, előre
4. Szorítóanya
5. Hajtsa hátra
012298
1.
Lazítsa meg a szorítócsavart, nyújtsa ki az alsó
fogantyút mindkét oldalra, majd hajtsa a fogantyút
előre és lefelé.
MEGJEGYZÉS:
Ebben az esetben fogja stabilan az alsó fogantyút,
hogy az ne csapódjon vissza az eszköz másik
oldalára.
2.
Lazítsa meg a szorítóanyát és forgassa el
hátrafelé a felső fogantyút.
vagy
1. Hátulsó védő
2. Fűgyűjtő kosár
012602
3.
Vegye le a fűgyűjtő kosarat és helyezze a fűnyírót
függőleges helyzetbe.
Fig.16
MEGJEGYZÉS:
A fűnyíró függőleges helyzetbe állításakor ne az
összehajtott fogantyúkat, hanem a fűnyíró elülső
markolatát tartsa.
72
3
2
5
4
1
1
2

Advertisement

This manual also for:

Lm430d

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: