Download  Print this page

Advertisement

BCV03 (accesoriu opţional)
Fig.5
Deschideţi capacul de acumulator şi fixaţi BCV03 în
poziţie cu un clic în portul de acumulator de pe maşină.
Închideţi capacul de acumulator.
1. Convertor de acumulator (BCV03)
014473
Pentru demontarea BCV03, apăsaţi pe cârligul BCV03 şi
extrageţi-l cu ambele mâini.
Acţionarea comutatorului de alimentare
AVERTISMENT:
Înainte de a introduce cartuşul acumulatorului
în maşină, verificaţi întotdeauna dacă levierul
schimbătorului de viteză funcţionează corect şi
revine în poziţia iniţială după ce este eliberat.
Operarea maşinii cu un schimbător de viteză care
nu funcţionează corect poate duce la pierderea
controlului şi vătămări personale grave.
NOTĂ:
Este posibil ca încercarea de a tunde prea multă
iarbă odată să nu permită motorului să pornească
din cauza suprasarcinii. În acest caz, schimbaţi
înălţimea de tundere a ierbii la un nivel mai mare
pentru a reporni.
Maşina de tuns iarba nu porneşte fără a apăsa pe
butonul
de
comutare
schimbătorului de viteză este strâns.
Această maşină de tuns iarba este prevăzută cu un
comutator de interblocare şi un comutator cu mâner.
Dacă observaţi ceva neobişnuit la oricare dintre aceste
comutatoare, opriţi imediat funcţionarea şi solicitaţi
verificarea acestora de către cel mai apropiat Centru de
service autorizat Makita.
Fig.6
1.
Introduceţi cheia de blocare în comutatorul de
interblocare.
1
chiar
dacă
levierul
1
1. Buton comutator
2. Levier de comutare
012603
2.
Apăsaţi butonul de comutare.
3.
Trageţi
spre
schimbătorului de viteză în timp ce apăsaţi
butonul de comutare.
4.
Eliberaţi butonul de comutare de îndată ce
motorul începe să funcţioneze. Maşina va
continua să funcţioneze până când eliberaţi
levierul schimbătorului de viteză.
5.
Eliberaţi levierul schimbătorului de viteză pentru a
opri motorul.
6.
Când maşina nu este utilizată, scoateţi cheia de
blocare. Păstraţi cheia de blocare într-un loc sigur
şi nu la îndemâna copiilor.
Reglarea înălţimii de tundere a ierbii
AVERTISMENT:
Nu ţineţi niciodată mâna sau piciorul sub unitatea
maşinii atunci când reglaţi înălţimea de tundere a
ierbii.
Asiguraţi-vă întotdeauna că levierul se potriveşte
corect în canelură înainte de funcţionare.
Înălţimea de tundere a ierbii poate fi reglată în intervalul
20 mm - 75 mm.
1.
Scoateţi cheia de blocare.
Fig.7
2.
Trageţi spre dumneavoastră maneta de reglare a
înălţimii de tundere a ierbii şi deplasaţi-o până la
înălţimea de tundere dorită.
Aveţi grijă ca protuberanţa de pe maneta de
reglare a înălţimii de tundere a ierbii să se
potrivească în canelura de pe maşină.
NOTĂ:
Diagramele înălţimii de tundere trebuie utilizate în
scop orientativ, deoarece starea gazonului sau a
terenului poate determina ca înălţimea gazonului
să fie uşor diferită de cea din diagrama de înălţime
setată.
44
2
dumneavoastră
levierul

Advertisement

This manual also for:

Lm430d

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: