Download  Print this page

Advertisement

Jestliže se po dokončení nabíjení dvě nebo více
kontrolek indikátoru přesto nerozsvítí, dosáhl
akumulátor konce své životnosti.
Svítí-li střídavě horní a dolní dvě kontrolky
indikátoru,
došlo
akumulátoru. Obraťte se na místní autorizované
servisní středisko Makita.
POZNÁMKA:
Během používání nebo bezprostředně po použití
nářadí může být kapacita udávaná indikátorem
nižší než skutečná.
Kapacita udávaná indikátorem se může mírně lišit
od kapacity skutečné v závislosti na podmínkách
používání a teplotě prostředí.
MONTÁŽ
VAROVÁNÍ:
Před prováděním jakýchkoli prací na sekačce
se vždy ujistěte, zda je vytažen blokovací klíč a
blok akumulátoru. Jestliže blokovací klíč a
akumulátor
nevyjmete,
spuštění dojít k vážnému zranění.
Není-li zařízení zcela zkompletováno, nikdy jej
nespouštějte.
sestaveným
zařízením
spuštění dojít k vážnému zranění.
Montáž držadla
VAROVÁNÍ:
Při instalaci držadel umístěte kabely tak, aby se o
něco mezi držadly nezachytily.
1.
Povolte upínací šrouby (dva kusy).
3
1. Dolní držadlo
2. Drážka na krytu
3. Upínací šroub
012385
Roztáhněte
dolní
držadlo
roztaženém stavu jej otočte směrem zpět a zasaďte do
drážky v krytu.
pravděpodobně
k
může
po
náhodném
Při
práci
s
nekompletně
může
po
náhodném
na
obou
stranách,
2.
Dotažením upínacích šroubů po obou stranách
dolní držadlo zajistěte.
Fig.8
Fig.9
poruše
3.
Horní držadlo zvedněte, otvory pro šrouby
v horním držadle vyrovnejte s otvory v dolním
držadle a pak díly zajistěte dodanými šrouby a
upínacími maticemi.
POZNÁMKA:
V tuto chvíli horní držadlo pevně přidržujte, aby
vám nevypadlo z ruky.
Fig.10
Fig.11
POZNÁMKA:
Namontujte horní držadlo tak, aby bylo spolu s
napájecím
znázorněno na obrázku.
Fig.12
POZNÁMKA:
Horní držadlo má po obou stranách dva otvory.
Využitím různě umístěných otvorů pro šrouby a
upínací matice lze nastavovat výšku držadla.
Demontáž a instalace kotouče
VAROVÁNÍ:
Při demontáži či montáži nože vždy vytáhněte
blokovací klíč a akumulátor. Jestliže blokovací klíč
s akumulátorem nevyjmete, může dojít k vážnému
zranění.
Nůž po uvolnění spínače ještě několik vteřin
dobíhá. Ujistěte se, zda se nůž zcela zastavil.
Při manipulaci s nožem vždy používejte rukavice.
1
2
1. Šroubovák
2. List
3. Šroub
v
012304
1.
Sekačku položte na bok, aby byla páčka
nastavení výšky pokosu přístupná z horní strany.
91
kabelem
umístěno
2
1
tak,
jak
je
3

Advertisement

This manual also for:

Lm430d

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: