Download  Print this page

Advertisement

Fig.1
3.
Do místa zobrazeného na obrázku zasuňte až na
doraz blokovací klíč.
4.
Zavřete kryt akumulátoru a zatlačte jej na místo,
až se zajistí zajišťovací páčkou.
Vyjmutí bloku akumulátoru ze sekačky:
1.
Zatáhněte za zajišťovací páčku krytu akumulátoru
směrem k sobě a otevřete kryt akumulátoru.
2.
Vytáhněte blokovací klíč.
3.
Posuňte tlačítko na přední straně akumulátoru a
akumulátor vyjměte ze sekačky.
4.
Zavřete kryt akumulátoru.
Akumulátorové konvertory
(volitelné příslušenství)
VAROVÁNÍ:
Před
instalací
konvertorů BCV01/BCV03 vytáhněte blokovací
klíč.
BCV01 (volitelné příslušenství)
VAROVÁNÍ:
Jednotku
BCV01
neupevňujte k žádné části těla. Připevnění
jednotky BCV01 k části těla může způsobit vážné
zranění.
Fig.2
Akumulátorový konvertor BCV01 zasuňte až na doraz
do instalačního otvoru.
Fig.3
Na sekačce otevřete kryt akumulátoru, montážní
adaptér jednotky BCV01 zasuňte až na doraz a
zacvakněte jej do akumulátorového portu sekačky.
Kabel jednotky BCV01 protáhněte výřezem v krytu
akumulátoru a zavřete kryt akumulátoru.
Fig.4
Kabel jednotky BCV01 nasaďte do horních držáků na
držadle.
POZNÁMKA:
Při použití akumulátorového konvertoru BCV01
(volitelné příslušenství) zahákněte napájecí kabel
do příslušného držáku na sekačce. V opačném
případě může dojít k přeseknutí kabelu.
Jestliže chcete jednotku BCV01 ze sekačky vyjmout,
otevřete kryt akumulátoru a na straně montáže jednotky
BCV01 zatlačte na háček.
BCV03 (volitelné příslušenství)
Fig.5
Otevřete
kryt
akumulátoru
zacvakněte do akumulátorového portu sekačky.
Zavřete kryt akumulátoru.
či
vyjmutím
akumulátorových
si
při
používání
a
jednotku
1. Akumulátorový konvertor (BCV03)
014473
Budete-li chtít jednotku BCV03 vyjmout, zatlačte na
háček jednotky BCV03 a oběma rukama ji vytáhněte.
Funkce vypínače
VAROVÁNÍ:
nikdy
Před vložením bloku akumulátoru do zařízení
vždy zkontrolujte, zda spínací páčka správně
funguje a zda se po uvolnění vrací do původní
polohy. Práce s nářadím bez správně fungujícího
spínače může vést ke ztrátě kontroly a vážnému
zranění.
POZNÁMKA:
Při snaze o posekání velkého množství trávy
najednou může být spuštění motoru znemožněno
z důvodu přetížení. V takovém případě změňte
výšku pokosu na vyšší úroveň a sekačku spusťte
znovu.
Bez stisknutí spínacího tlačítka se sekačka
nespustí ani při stlačení spínací páčky.
Sekačka je vybavena bezpečnostním spínačem a
držadlem se spínačem. Jestliže u některého ze spínačů
zpozorujete něco neobvyklého, okamžitě přerušte práci
a
spínače
autorizovaném servisním středisku Makita.
Fig.6
1.
Do bezpečnostního spínače zasuňte blokovací
klíč.
BCV03
89
nechte
zkontrolovat
1
v
nejbližším

Advertisement

   Related Manuals for Makita BLM430

This manual also for:

Lm430d

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: