Download  Print this page

Advertisement

ZACHOWAĆ INSTRUKCJE.
Wskazówki dotyczące zachowania
maksymalnej trwałości akumulatora
1.
Akumulator należy naładować zanim zostanie
do końca rozładowany.
Gdy zauważysz spadek mocy narzędzia,
przerwij pracę i naładuj akumulator.
2.
Nie
wolno
ładować
naładowanego akumulatora.
Przeładowanie akumulatora skraca jego czas
eksploatacji.
3.
Akumulator
mieszczącej się w przedziale 10 ゚ C - 40 ゚ C
(50 ゚ F - 104 ゚ F). Gdy akumulator jest gorący,
przed przystąpieniem do jego ładowania
odczekać, aż ostygnie.
4.
Ładuj akumulator raz na sześć miesięcy, jeśli
nie używasz urządzenia przez długi okres
czasu.
OPIS DZIAŁANIA
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora
UWAGA:
Przed montażem lub demontażem akumulatora
należy wyłączyć narzędzie.
Przed włączeniem urządzenia upewnić się, że
pokrywa
akumulatora
przeciwnym wypadku błoto, kurz lub woda mogą
przyczynić się do uszkodzenia urządzenia lub
akumulatora.
3
1. Dźwignia blokująca pokrywy akumulatora
2. Akumulator
3. Pokrywa baterii
012296
W celu zamontowania akumulatora:
1.
Pociągnąć
w kierunku
blokującą pokrywy akumulatora, a następnie
otworzyć pokrywę.
powtórnie
ładować
w
temperaturze
została
zamknięta.
2
1
do siebie
2.
Włożyć akumulator w kierunku zgodnym z
rysunkiem do momentu usłyszenia kliknięcia.
Rys.1
3.
Wsunąć do oporu kluczyk w miejsce wskazane na
rysunku.
4.
Zamknąć pokrywę akumulatora i przesunąć ją do
zatrzaśnięcia się dźwigni blokującej.
W celu wyjęcia akumulatora z kosiarki:
w
pełni
1.
Pociągnąć
blokującą pokrywy akumulatora, a następnie
otworzyć pokrywę.
2.
Wyjąć kluczyk.
3.
Wyciągnąć akumulator, przesuwając przycisk
znajdujący się w przedniej jego części.
4.
Zamknąć pokrywę akumulatora.
Konwertery baterii (wyposażenie dodatkowe)
OSTRZEŻENIE:
Przed zamontowaniem lub wyjęciem konwerterów
baterii BCV01/BCV03 należy wyjąć kluczyk.
BCV01 (wyposażenie dodatkowe)
OSTRZEŻENIE:
Podczas używania BCV01, nie przyczepiać go do
żadnej części ciała. W przypadku przyczepienia
BCV01 do jakiejkolwiek części ciała istnieje ryzyko
poważnych obrażeń.
W
Rys.2
Wsunąć do samego końca konwerter baterii BCV01 w
otwór montażowy.
Rys.3
Otworzyć pokrywę akumulatora na kosiarce, a następnie
wsunąć do oporu, do momentu usłyszenia kliknięcia,
adapter montażowy konwertera BCV01 w złączu
akumulatora kosiarki.
Poprowadzić
szczelinę
zamknąć pokrywę.
Rys.4
Zamocować przewód konwertera BCV01 do górnych
uchwytów uchwytu kosiarki.
UWAGA:
Podczas stosowania konwertera baterii BCV01
(wyposażenie
zasilający w odpowiednim uchwycie na kosiarce.
Niezastosowanie się do powyższego zalecenia
może doprowadzić do przecięcia przewodu.
W celu wyjęcia konwertera BCV01 z kosiarki należy
otworzyć pokrywę akumulatora, a następnie nacisnąć
zaczep znajdujący się po stronie montażowej baterii
konwertera BCV01.
dźwignię
31
w kierunku
przewód
konwertera
w
pokrywie
akumulatora,
dodatkowe),
do siebie
dźwignię
BCV01
przez
a
następnie
zaczepić
przewód

Advertisement

This manual also for:

Lm430d

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: