Download  Print this page

Advertisement

Utilizarea transmiţătorului
Conectaţi transmiţătorul cu fişa de alimentare la o

sursă de alimentare sau încărcaţi-l în mod regulat.
Utilizaţi unul dintre cablurile furnizate pentru a conecta

transmiţătorul la un dispozitiv extern (consultaţi grafi-
cul de pe pagina anterioară).
Apăsaţi întrerupătorul de pornire/oprire pentru a porni

transmiţătorul.
LED-ul transmiţătorului luminează intermitent în albas-
tru în timp ce caută o conexiune la miniTek.
Utilizaţi banda adezivă furnizată pentru a fixa transmi-

ţătorul într-un loc adecvat.
Apăsaţi

porni miniTek.
Apăsaţi

audio (consultaţi tabelul „Schimbarea sursei audio" din
capitolul „Funcţii de bază").
luminează intermitent în timp ce miniTek caută o
conexiune şi luminează constant dacă este stabilită o
conexiune.
LED-ul transmiţătorului luminează în albastru dacă este
stabilită o conexiune.
De fiecare dată când apăsaţi
următoarea sursă audio disponibilă, conform tabelului
„Schimbarea sursei audio" din capitolul „Funcţii de bază".
84
timp de aproximativ 3 secunde pentru a
pe miniTek pentru a trece manual pe sursa
, miniTek se comută la

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: