Download  Print this page

Sztereóaljzat - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

Sztereóaljzat
Sztereóaljzat
VIGYÁZAT
Áramütés miatti sérülés veszélye!
Csak olyan hangbemeneti eszközt csatlakoz-

tasson, amely megfelel az IEC 60065 jelű
szabványnak (audio, video és más elektronikus
berendezésekre vonatkozó IEC előírás).
Töltés során ne használja a sztereóaljzatot olyan

eszközökkel, amelyek áramforráshoz vannak
csatlakoztatva.
Nyomja a

miniTek bekapcsolásához.
A miniTek készüléket a mellékelt kábelekkel és adapte-

rekkel csatlakoztathatja a kívánt hangeszközhöz.
A
megnyomásával válthat az audioprogramra

(tekintse át az Alapfunkciók című fejezet Hangforrás
módosítása című táblázatát).
Ha a
megnyomásakor nincs hangeszköz csatlakoztat-
va, akkor a miniTek másik hangforrást fog keresni.
56
gombot körülbelül 3 másodpercig a

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: